Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі України

Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі України

19 листопада 2014 року в м. Києві відбувся Вступний семінар за проектом розвитку ООН/ГЕФ "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі України", де було презентовано Проект, його мету та заходи, що будуть здійснюватись у рамках Проекту.

До участі у семінарі було запрошено міжнародних і національних експертів, наукових установ та громадських організацій.

У семінарі взяв участь директор ННІ АЗ, професор, доктор с.-г.н. Клименко Микола Олександрович. Результати участі в семінарі наведено нижче у вигляді організаційної схеми Проекту.

ПРОЕКТ ПРООН/Глобального Екологічного Фонду «РОЗВИТОК ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ»

Спільний проект Програми розвитку ООН (ПРООН) та Глобального екологічного фонду (ГЕФ) спрямований на розробку політики, розбудову спроможності, технічну допомогу і надання фінансових стимулів для заохочення інвестицій приватного сектора у муніципальні проекти з біомаси.Основний наголос у проекті робиться на муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні на основі використання сільськогосподарської біомаси.

Мета проекту - створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища й розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності задля використання потенціалу сільськогосподарської біомаси країни для муніципального тепло- та гарячого водопостачання, що дозволить зменшити обсяг викидів парникових газів. Проект допоможе Урядові реалізувати завдання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, зокрема забезпечити приблизно 7% загального річного обсягу постачання первинної енергії для муніципального тепло- та гарячого водопостачання в країні за рахунок використання сільськогосподарської біомаси. Проект передбачає виконання пілотних мікро-проектів.

Сталість

З технічної точки зору на міжнародному ринку доцільність використання біомаси для муніципального тепло- та гарячого водопостачання вже доведена - як у розвинених країнах, так і, певною мірою, у країнах, що розвиваються. Усуваючи нетехнічні перешкоди, що стримують розвиток цього напрямку діяльності в Україні, проект допоможе створити стабільну нішу шляхом зміцнення політичної, інституційної, правової, регуляторної та оперативної спроможності ключових національних установ, підтримання розвитку муніципальних послуг на основі біомаси для забезпечення тепло- та гарячого водопостачання ринковим методом, розбудови національної спроможності та розповсюдження інформації. Ці зусилля забезпечать довгострокову сталість використання біомаси в муніципальному секторі країни.

Складові проекту

Проект складається з чотирьох компонентів, окреслених нижче:

Компонент 1: формування і впровадження раціоналізованої та комплексної ринково-орієнтованої політики та нормативно-правової бази для стимулювання використання біомаси в муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні в країні, що включає національні/муніципальні цілі щодо використання енергії біомаси для опалення.

Компонент 2: Розбудова спроможності Уряду щодо підтримки розробки та реалізації програми використання біомаси в муніципальному секторі шляхом створення Робочої групи зі сприяння використання біомаси та формування відповідних стимулів для залучення розробників проектів.

Компонент 3: Заохочення інвестицій у використання біомаси в муніципальному секторі шляхом створення/зміцнення Механізму фінансової підтримки. МФП підтримуватиме підготовку повномасштабних техніко-економічних обґрунтувань і технічних проектів, а згодом - будівництво та здачу в експлуатацію муніципальних об'єктів на біомасі.

Компонент 4: Розробка програми інформаційно-просвітницької роботи, документування і поширення досвіду та передової практики отриманих уроків щодо досвіду проекту для відтворення в масштабах країни (та регіону).

Загальний бюджет проекту: 4700000 млн доларів США. Період проекту: 2014 - 2018 роки.назад