Розширюємо горизонти екологічної освіти

Розширюємо горизонти екологічної освіти

21-23 квітня 2016р на базі Академії імені Станіслава Сташіца у м. Кракові проведена робоча зустріч продекана, проф. Єви Кмецік, завідувача кафедри охорони середовища проф. Даріуша Цішевского з доцентом кафедри екології НУВГП Іваном Залеським, в процесі якої проведений порівняльний попредметний аналіз навчальних програм української і польської систем екологічної освіти, що є підставою для обміну студентами бакалаврського і магістерського рівнів підготовки.

Окремі навчальні дисципліни потребують коригувань, а для студентів-українців додаткового їх вивчення. Деталі будуть вирішеними при ухвалені конкретних угод.

Єдиною умовою є знання польської мови для інтеграції студентів кафедри екології НУВГП у польські групи, що дасть можливість отримання подвійних (польських і українських) дипломів.назад