Розширений науковий семінар відбувся на кафедрі екології, ТЗНС та ЛГ

Розширений науковий семінар відбувся на кафедрі екології, ТЗНС та ЛГ

26 липня 2019 р. об 11 год., в ауд. 752 відбувся розширений науковий семінар кафедри екології, технологіїї захисту навколишнього середовища та лісового господарства. На семінарі були представлені результати дисертаціного дослідження Буднік Зінаїди Миколаївни «Оцінювання екологічного стану басейнів та якості води річок (на прикладі р. Іква)» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія, науковий керівник д.с.-г.н., професор Клименко Микола Олександрович.

У ході семінару, на якому головувала д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології, географії та туризму РДГУ Лико Дарія Василівна, була представлена доповідь здобувача, відзив рецензентів - д.б.н., доцента Бєдункової О.О. та к.с.-г.н., доцента Статника І.І., запитання до здобувача від науковців кафедри екології, ТЗНС та ЛГ, кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства, кафедри водних біоресурсів та кафедри менеджменту. 

Результатом розгляду дисертаційної роботи стало прийняття одноголосного рішення щодо її відповідності паспорту спеціальності, завершеного характеру, науково-практичної цінності та можливості подання до спеціалізованої Вченої Ради, як дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  03.00.16 – екологія.назад