Розширений науковий семінар кафедри екології

Розширений науковий семінар кафедри екології

9 грудня 2016 р. в ауд. 752 відбувся розширений науковий семінар кафедри екології з розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія Гроховської Юлії Романівни на тему: «Вплив антропогенезу на екологічний стан і структуру біоти прісноводних екосистем». Науковий консультант – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології Клименко Микола Олександрович.

На науковому семінарі були присутні близько 30 науково-педагогічних працівників нашого університету, Рівненського державного гуманітарного університету та НААУ. З них, 10 докторів наук:

Мандигра Микола Станіславович – доктор ветеринарних наук, професор, в.о. академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини національної аграрної академії наук України

Вознюк Степан Тихонович – доктор сільськогосподарських наук, професор (кафедра агрохімії, грунтознавства та землеробства НУВГП)

Лико Дарія Василівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, туризму та географії РДГУ

Мошинський Віктор Степанович – доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор НУВГП, завідувач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП

Рокочинський Анатолій Миколайович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП

Гриб Йосип Васильович – доктор біологічних наук, професор (кафедра водних біоресурсів НУВГП)

Сондак Василь Володимирович - доктор біологічних наук, професор (кафедра водних біоресурсів НУВГП)

Стефанишин Дмитро Володимирович – доктор технічних наук, професор (кафедра гідротехнічного будівництва НУВГП)

Скрипчук Петро Михайлович – доктор економічних наук, професор (кафедра менеджменту НУВГП)

Клименко Олександр Миколайович - доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри менеджменту НУВГП

Після змістовної доповіді дисертанта, великої кількості тематичних запитань, дискусії та виступів опонентів і наукового консультанта,  присутніми  ("одноголосно") було прийнято рішення вважати дисертаційне дослідження завершеною науковою роботою, що має науково-практичне значення, та може бути представлена до розгляду у спеціалізовану вчену раду.назад