Розширений науковий семінар кафедри екології

Розширений науковий семінар кафедри екології

17 лютого 2016 р. в ауд. 752 о 1300 відбувся розширений науковий семінар кафедри екології з розгляду дисертаційної роботи Бєдункової Ольги Олександрівни на тему: «Удосконалення науково-методичних підходів до оперативного оцінювання стану гідроекосистем на основі біомоніторингу» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Науковий консультант – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології Клименко Микола Олександрович.

У роботі семінару взяли участь кандидати та доктори наук кафедри екології, кафедри водних біоресурсів, кафедри туризму та кафедри менеджменту НУВГП, а також кафедри біології та кафедри екології, географії та туризму РДГУ. Керівництво нашого університету представляв проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Сорока Валерій Степанович.

Після доповіді здобувача, запитань присутніх, виступів опонентів та наукового консультанта роботи, підсумком проведення семінару стало одноголосне рішення щодо визнання дисертаційного дослідження завершеним та можливості його представлення у спецалізовану Вчену раду.назад