Розширені наукові семінари кафедри екології, ТЗНС та ЛГ

Розширені наукові семінари кафедри екології, ТЗНС та ЛГ

На кафедрі екології, технології зазхисту навколишнього середовища та лісового господарства пройшли розширені наукові семінари, де були представлені результати дисертаційних досліджень, які проводились аспірантами впродовж останніх трьох років.

Так, 7 листопада об 11 год. в ауд. 752 була представлена робота Собко Зоряни Зореславівни на тему "Перехід сільськогосподарського виробництва на засади сталого розвитку за умов змін клімату (на прикладі Рівненської області)", що подається на здобуття ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія. Науковий керівник - к.с.-г.н., доцент Вознюк Наталія Миколаївна.

8 листопада о 14 год. в ауд. 752 була представлена робота Лебедя Олександра Олександровича на тему "", що подається на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екобезпека. Науковий керівник - д.с.-г.н., професор Клименко Микола Олександрович.

Результатом роботи розширених наукових семінарів стали рекомендації подання представлених робіт до спеціалізованих вчених рад відповідних спеціальностей.назад