Регіональна студентська наукова конференція „Географія, туризм та природокористування - 2019”

Регіональна студентська наукова конференція „Географія, туризм та природокористування - 2019”

На базі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП і Рівненського відділу Українського географічного товариства

з нагоди Дня науки була проведена регіональна студентська наукова конференція „Географія, туризм та природокористування”.

На конференції обговорювались питання регіонального туризму, сучасний стан та перспективи розвитку готельного та ресторанного бізнесу,

проблеми рекреаційного природокористування, перспективи розвитку туристично-рекреаційних комплексів різних регіонів України та світу.

Голова конференції доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП,

кандидат географічних наук,

доцент, член Президії Рівненського відділу УГТ

Ю.С. Кушнірукназад