Проведення міжнародної науково-практичної конференції “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД” у НУВГП

Проведення міжнародної науково-практичної конференції  “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД” у НУВГП

06 жовтня 2017 року у Національному університеті водного господарства та природокористування відбулася чергова міжнародна науково-практична конференція. Цього разу тема конференції мала досить актуальну назву “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД”, оскількиїї організувала та провела кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації, яка тісно співпрацює з ВНЗ Польщі.

Для участі у конференції подали свої статті та підготували доповіді чи приїхали провідні науковці та практики як з України, так і з Республіки Польща, Азербайджану, Росії. Зокрема з України були представлені: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський національний торговельно-економічний університет, Запорізький національний університет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», Рівненський державний гуманітарний університет та, звісно ж, Національний університет водного господарства та природокористування. З-за кордону: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,Університет економіки в Бидгощі, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Забайкальський державний університет (м. Чита), Mediland hospital (м. Баку). Були присутніми на конференції і студенти кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

На пленарному засіданні з цікавими доповідями виступили: д.б.н., професор Магльований А.В. «Концептуальна основа подання здоров’я людини, як системи» (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького); д.фіз.вих., професор Нестерчук Н.Є. «Модель організації фізичної реабілітації в педіатрії» (Національний університет водного господарства та природокористування); доктор наук, професор Brudnicki R. «Rozwój produktów turystyki uzdrowiskowej w Polsce – aktualne problemy i wyzwania» (Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Polska). Із доповідей на секційних засіданнях слід відмітити такі: д.б.н., професор Вакуленко Д.В. «Оцінка  впливу перебування у лазні на стан серцево-судинної системи за результатами морфологічного аналізу артеріальних осцилограм»  (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського); к.м.н., доцент Майструк М.І. «Ефективність фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ» (Національний університет водного господарства та природокористування); к.м.н., доцент Панькевич В.В. «Innovative method of rehabilitation of patients suffering from masticatory muscles contractures: complex approach» (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького); доктор наук, доцент Scaliy О. «Проблеми управління безпекою туристів у водних рекреаційних об’єктах Європи та світу (Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Polska); доктор наук, доцент Prus P. «Stan obecny i perspektywy rozwoju dla turystyki uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim» (Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Polska); доктор наук, доцент Nowicki R.G. «Zabytki architektury jako składnik infrastruktury uzdrowiskowej» (Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Polska).  Відбувалося жваве обговорення доповідей під час засідань та у кулуарах конференції.

Усі учасники конференції отримали сертифікати, папки з програмою, блокноти та ручки з логотипами НУВГП. За матеріалами конференції випущено черговий номер наукового журналу «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)», який отримали учасники конференції. Оскільки не всі статті вмістилися у цей номер, решта буде опублікована у наступному номері наукового журналу.назад