Про результати засідання СВР 47.104.05

Про результати засідання СВР 47.104.05

03 липня 2019 р. о 12 год. в ауд 752 відбулось засідання спеціалізованої вченої ради 47.104.05, у ході ягого відбувався захист дисертаційної роботи Собко Зоряни Зореславівни "Обгрунтування стратегії сталого розвитку сільськогосподарського виробництва за умов зміни клімату (на прикладі Рівненської області)" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія. Науковий керівник - к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри екології, ТЗНС та ЛГ Вознюк Наталія Миколаївна.

Голова ради - д.с.-г.н., професор Клименко М.О.; заступник голови ради - д.с.-г.н., професор Мошинський В.С.; вчений секретар ради - к.с.-г.н., професор Прищепа А.М. На засіданні були присутні 17 членів СВР, з них 8 докторів наук, що забезпечило кворум для роботи.

За процедурою проходження захисту після оголошення основної інформації щодо здобувача, виступу самого здобувача, режиму запитань, виступів офіційних опонентів та наукового керівника, дискусійного обговорення та таємного голосування, членами ради було прийняте одноголосне рішення що присудження Собко Зоряні Зореславівни наукового ступеня к.с.-г.н., за спец. 03.00.16 - екологія.

Колектив кафедри екології, ТЗНС та ЛГ вітає Зоряну Зореславівну

та її наукового керівника з успішним захистом дисертаційної роботи

та бажає подальших наукових звершень і особистого щастя!назад