Про результати засідання спеціалізованої вченої ради К.47.104.05

Про результати засідання спеціалізованої вченої ради К.47.104.05

6 березня 2019 р. відбулось засідання спеціалізованої вченої ради К 47.104.05, на якому була представлена дисертаційна робота Онищук Наталії Вікторівни "Оцінювання стану грунтового покриву Гощанського району Рівненської області" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 - агрогрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки), науковий керівник - д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Клименко Микола Олександрович.

Засідання, на якому були присутні 20 членів спеціалізованої вченої ради проводив заступник голови ради - д.с.-г.н., професор, ректор НУВГП Мошинський Віктор Степанович. Координувала процедуру захисту вчений секретар ради - к.с.-г.н., професор, директор ННІАЗ Прищепа Алла Миколаївна.

Після виступів здобувача та опонентів, процедури запитань та дискусії, в результаті таємного голосування було прийняте одноголосне рішення щодо присудження Онищук Н.В. вченого звання кандидата сільськогосподарських наук.назад