Підсумки захистів випускових робіт екологів

Підсумки захистів випускових робіт екологів

Протягом тижня від 16 червня 2014 р. на кафедрі екології проходили захисти випускових робіт студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- Магістр, спец. 8.01040601 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

-Магістр, спец. 8.04010602 "Прикладна екологія та збалансоване природокористування"

- Спеціаліст, спец. 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

- Бакалавр, за напрямком підготовки 6.0401 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Всього було захищено:

- 29 магістерських робіт

- 23 дипломних робіт

- 66 бакалаврських робітназад