Першість екологів ННІ АЗ на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Першість екологів ННІ АЗ на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

16-18 березня 2016 року на базі Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка пройшов Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.

На підсумковій науково-практичній конференції виступили 103 студента з 51 вищого навчального закладу України за різними науковими напрямками: захист повітряного та водного середовища, поводження з відходами, розвиток екобезпечних технологій, оцінка екологічної безпеки, управління екологічною безпекою, використання геоінформаційних технологій в екології, дослідження забруднення ґрунтів, дослідження рекреаційного потенціалу, технології отримання альтернативних палив, соціологічні аспекти екології, моделювання в екології та ін.

Рішенням журі конкурсу на підставі прилюдного захисту робіт було присуджено перемогу двом студентам НУВГП спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища»:

- Максимчук Юлії Анатоліївні за роботу на тему «Еколого-генетичний моніторинг гідроекосистеми за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни», яка була відзначена дипломом  I ступеня по секції «Екологічна безпека»

-Корчевській Олександрі Миколаївні за роботу на тему «Екологічний стан урбоекосистеми м. Рівного за даними біомоніторингу» - II місце по секції «Екологія» яка була відзначена дипломом  II ступеня по секції «Екологія»

 

Керівники наукових робіт:

д.с.-г.н., професор, директор ННІ АЗ Клименко Микола Олександрович

к.с.-г.н., доцент кафедри екології Бєдункова Ольга Олександрівна.назад