Перший захист дипломів бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Перший захист дипломів бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

6 та 7 червня 2017року на кафедрі туризму вперше пройшов захист випускових дипломних робіт студентів напряму підготовки "Туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 2013 року вступу. Потрібно відмітити, успішний захист всіх дипломних робіт студентами-випускниками (напрям підготовки "Туризм" – ліцензований обсяг – 30 осіб, випуск – 30 осіб, 100% закриття ліцензованого обсягу).

Державна екзаменаційна комісія у складі: голова ДЕК к.геогр.н., доцент Сергій Коротун, члени ДЕК к.геогр.н., доцент Юрій Кушнірук та к.геогр.н., доцент Михайло Корбутяк, відмітили, що дипломні роботи та презентації були виконані на високому рівні, що показує розподіл оцінок: 24 студента отримали оцінку "відмінно", 6 – "добре". В роботі захистів дипломних робіт прийняли участь директор ННІ агроекології та землеустрою професор Прищепа Алла Миколаївна, доцент кафедри філософії Мельничук Максим Святославович.

Найкращою роботою визнана робота «Тенденції розвитку готельного господарства у Львівській та Тернопільській областях» студентки Олесі Степасюк, яка закінчує навчання з отриманням червоного диплому бакалавра з туризму. Відбувся дистанційний захист дипломної роботи з використанням сучасних ІТ-технологій (за заявою студента Андрія Макітринського у зв'язку з його перебуванням на стаціонарному лікуванні). Цікавою була доповідь студентки Анастасії Гринюк «Туристично-рекреаційні ресурси Об'єднаних Арабських Еміратів», яка повернулась з піврічної практики-стажування в ОАЕ та виконувала дипломну роботу з використанням свого практичного досвіду.

Всі дипломні роботи пройшли успішну перевірку в рамках системи на перевірку плагіту "Unplag", яка цього року запроваджена в навчальний процес НУВГП.назад