Перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Наприкінці березня цього року на базі ПолтНТУ розпочався Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галуззю знань «Екологія», у якому взяли участь представники 65 закладів вищої освіти України.  До складу галузевої конкурсної комісії якої увійшли видатні науковці та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України.

Роботи, представлені на конкурс, відзначалис різноманітністю розглянутих екологічних проблем регіонів України з високим ступенем актуальності досліджених питань. Зокрема: оцінка стану біоресурсів і розробка систем біотестування; оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості; розробка та удосконалення системи екологічного моніторингу; моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій; очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря; переробка промислових відходів з отриманням цінних речовин; оцінка якості води; екологічна безпека продуктів харчування; аналіз впливу антропогенних джерел на стан біосфери; вивчення ландшафтно-екологічної структури регіонів України; проблеми енергозбереження.

Серед 120 учасників, студент ННІАЗ, групи ЕКО-51м Остаповець Віталій Віталійович зміг вибороти диплом першого ступеня за розробку в розрізі наукової школи д.с.-г.н., професора Клименка Миколи Олександровича - на тему «Модель управління басейном річки Іква з викристанням ГІС-технологій», за керівництва к.с.-г.н., доцента кафедри екології, ТЗНС та ЛГ Статника Ігоря Івановича.назад