Обрання завідувача кафедри колективом кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

Обрання завідувача кафедри колективом кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

03.06.2019р. на кафедрі агрохімії, грунтознавства та землеробства відбулось засідання кафедри, на якому розглядалось кадрове питання: а саме про розгляд кандидатури к.с.-г.н., доцента Колесник Т.М. на посаду завідувача кафедри.

З порядком обрання кандитатів та заявою кандидата на цю посаду колектив кафедри ознайомила директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, професор Прищепа А.М.

Після поданого кандидатом звіту за період роботи на посаді виконуючої обов’язки завідувача кафедри та відповідей на подані запитання, відбулося обговорення представленої до обрання кандидатури. В обговоренні прийняли участь д.с.-г.н., професор Веремеєнко С.І., к.б.н., доцент Володимирець В.О., ст. викладач Кучерова А.В.

У своїх виступах, всі високо оцінили підготовку кандидата на посаду та рівень виконаної роботи за звітний період. Всі виступаючі рекомендували кандидатуру Колесник Т.М. до розгляду на Вченій Раді університету для обрання на посаду завідувача кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

Після оголошення результатів таємного голосування, кандидатура Колесник Т.М. була одноголосно обрана на посаду завідувача кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. Кафедра сподівається на плідну роботу та реалізацію перспектив свого розвитку.назад