Навчальні геодезичні практики у с. Хотинь

Навчальні геодезичні практики у с. Хотинь

Традиційно у липні на базі навчальної практики у с.Хотинь відбулися навчальні геодезичні практики. Можливість якісного виконання завдань практики обумовлюється наявністю у цій місцевості потужного геодезичного полігону, який містить понад 50 пунктів планово-висотного обґрунтування.

Мета практики – закріпити рішення задач, які протягом навчального року розглядалися на лекційних та лабораторних заняттях. Проходження практики в таких, максимально наближених до виробничих, умовах – розширює, поглиблює та закріплює теоретичні знання, вчить самостійно виконувати топографічні та геодезичні роботи, привчає до режиму робочого дня в польових умовах, а також до трудової дисципліни.

Завдання для першого курсу передбачало створення геодезичного обґрунтування для тахеометричного знімання ділянки території теодолітними ходами та технічним нівелюванням, розмічування траси лінійної споруди та її нівелювання й розв’язок геодезичних задач (пряма й обернена кутові засічки, лінійна засічка, визначення висоти об’єкта, визначення недоступної віддалі).

Завданням другого курсу включало створення розрядних мереж згущення прокладанням полігонометричних та нівелірних ходів, тахеометричне знімання території та вирішення геодезичних задач (знесення координат на землю, задача Ганзена, багатократні пряма й обернена засічки).

Також на базі навчального полігону проходили комплексну геодезичну практику студенти, які навчаються за інтегрованими планами. Їх завдання включало розмічування планово-висотних опознаків для аерофотознімання території; визначення координат пунктів супутниковими методами та прокладанням полігонометричних та нівелірних ходів; винесення в натуру точок супутниковими методами; створення ортофотоплану та здійснення тахеометричного знімання території.

Для вимірювання кутів та ліній у полігонометричних ходах використовувалися електронні теодоліти SOUTH ET02 та  електронні тахеометри 3Та5 й Trimble 3300. Нівелювання виконувалося нівелірами з компенсаторами ZAL 124, Intertool, South NL-C32. Для супутникових спостережень залучалися двочастотні двосистемні GNSS приймачі Leica 1200. Аерофотознімання виконувалося безпілотним літальним апаратом DJI Phantom 4 Pro.назад