Навчальна практика екологів зі сталого природокористування

Навчальна практика екологів зі сталого природокористування

Студенти кафедри екології, технології захисту  навколишнього середовища та лісового господарства, спеціальності «Екологія» в рамках практики зі сталого природокористування відвідали Нижньодністровський національний природний парк.

Проблеми забрудненості водних ресурсів у масштабах України детермінована тим, що багато внутрішніх водойм України забруднено до стану повної деградації їхніх екосистем і відповідно до втрати господарської та ландшафтної цінності. Така ж ситуація  склалася  у водних екосистемах Одеської області, де якість води погіршується, що призводить до зменшення їхньої продуктивності. Основними завданнями, які були поставлені перед студентами, це: контроль якості води, визначення специфічних видів забруднення та розробка управлінських заходів щодо покращення стану водних екосистем.

Після повернення на кафедру студенти почали обробку даних досліджень та розробку природоохоронних заходів щодо покращення стану водних об'єктів.назад