Науково-практична конференція «ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ РЕЧОВИН ВІД МЕТАЛОВМІСНИХ ДОМІШОК ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ»

Науково-практична конференція «ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ РЕЧОВИН ВІД МЕТАЛОВМІСНИХ ДОМІШОК ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ»

18 травня 2018 року на кафедрі хімії та фізики відбулася щорічна науково-практична конференція «ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ РЕЧОВИН ВІД МЕТАЛОВМІСНИХ ДОМІШОК ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ». Участь у науковому заході взяли викладачі секції хімії та студенти.

В рамках роботи секції викладачі та студенти представили проблематику власних наукових досліджень. Серед ключових тем, які викликали зацікавлення в учасників конференції, – технології очищення концентрованих стічних вод гальванічного виробництва; очищення технологічних середовищ від ферумвмісних домішок у магнітно-електричному полі; отримання органічних сполук купруму, цинку та кобальту із висококонцентрованих рідких відходів; визначення витрат хімічних реактивів в задачах моделювання технологій очищення концентрованих стічних вод гальванічного виробництва; процеси обробки молока при добуванні молочно-білкових концентратів; способи підвищення виходу продукції та екологічності у виробництві м’яких сирів тощо.

Під час секційного засідання магістром-екологом Беседюком Володимиром представлена доповідь на тему: «Підвищення екологічної безпеки у виробництві м’яких сирів» (керівники: професор кафедри, к.т.н. Яцков М.В. та доцент, к.т.н. Корчик Н.М.). Студент Тунчик Андрій, гр. ТБК-31,  представив результати проведеного під керівництвом доцента кафедри, к.х.н. Буденкової Н.М. дослідження корозійної стійкості металевих конструкційних матеріалів у розчинах електролітів.

Зацікавили учасників доповіді старшого викладача кафедри Мисіної О.І. з проблеми використання модельних суспензій магнетиту при очищенні середовищ від ферумвмісних домішок та аспіранта кафедри Пророка Олега на тему: «Розробка принципової технологічної схеми вилучення цинку із цинковмісних суспензій  із отриманням осаду попередньо заданого складу».

В обговоренні доповідей активну участь взяли як викладачі, так і студенти.назад