Науково-практична конференція на кафедрі хімії та фізики

Науково-практична конференція на кафедрі хімії та фізики

На кафедрі хімії та фізики НУВГП була проведена щорічна науково-практична конференція працівників кафедри та студентів. На конференції представлені наукові здобутки викладацького складу кафедри та студентської молоді за результатами 2016-2017 років. Враховуючи специфіку кафедри та кількість доповідей, вона проходила у двох частинах.

24 квітня 2017р. було проведено секцією хімії науково-практичну конференцію «Технологія очищення речовин від металовмісних домішок та утилізації промислових відходів». Доповідачі охопили ряд проблем пов’язаних з вилученням міді (отримано патент України) та очищенням стоків гальванічного виробництва, процесів та апаратів знезалізнення матеріалів, визначення pH, Eh та буферних ємностей молочної сировини і дитячих сумішей. Також торкнулися і певних аспектів підвищення рівня знань з хімії студентства та обдарованої учнівської молоді.

Друга частина конференції «Фізико-хімічні процеси і технології очищення у водних системах, радонова безпека» була проведена 4 травня 2017р. секцією фізики. Підвищену зацікавленість аудиторії викликали доповіді, які стосувалися експериментальних досліджень об’ємної активності радону у житлових приміщеннях м. Рівного, впливу на рівень захворюваності населення, особливостей вентиляції підвальних приміщень. Також представлені доповіді з гідрофізики льодових утворень, нового типу електромагнітного фільтру з змінним гідравлічним опором (патент України), синтезу та електрофізичних досліджень монокристалів та наночастинок групи А2В6, фізики теплоакустичних явищ.

Зокрема, колектив кафедри вже не перший рік шукає та залучає активну, обдаровану молодь до науково-дослідницької роботи, допомагає у її прагненнях здобути власні наукові результати та опублікувати їх у науковій періодиці. Так, студент І курсу механічного інституту Іванов А.В є співавтором наукової статті у віснику НУВГП. Також подані до друку статті учасників конференції студента МБ-11 Комара О.П, учнів 10 класу Остаповця Ю.В. та 11 класу Орленка А.В. (учасники МАН, секція фізики).

Сподіваємося, що ці наукові здобутки стануть першими цеглинами у науковій кар’єрі молодих людей.

 назад