Науково-практична конференція «Фізико-хімічні процеси і технології очищення у водних системах, радонова безпека», 18 травня 2018р.

Науково-практична конференція «Фізико-хімічні процеси і технології очищення у водних системах, радонова безпека», 18 травня 2018р.

Традиційно, у травні кафедрою хімії та фізики НУВГП була проведена щорічна науково-практична конференція працівників кафедри та студентів, присвячена Дню науки. На конференції були представлені наукові здобутки викладацького складу кафедри та студентської молоді за результатами 2017-2018 років. Враховуючи специфіку кафедри хімії і фізики та кількість доповідей, 18 травня фактично було проведено дві науково-практичні конференції (фізична та хімічна), що відбувалися паралельно.

Фізична конференція, яку організувала секція фізики кафедри мала назву «Фізико-хімічні процеси і технології очищення у водних системах, радонова безпека» та проходила у лекційній аудиторії №743, де розмістилися учасники та слухачі конференції.

Студент 1-го курсу МБ-12 Дмитренко П.В. представив доповідь з теми "Дослідження руху рідини через малі отвори" (керівники доцент Гаєвський В.Р. та старший викладач Кочергіна О.Д.). Отримані у роботі залежності швидкості витікання рідини та методика проведення експериментів можуть бути в подальшому використані як навчально-методичний матеріал для практичних та лабораторних робіт з розділу гідрофізика.

Привернули увагу аудиторії і сучасні науково-технічні розробки у галузі технології очищення водних систем електромагнітними фільтрами від феромагнітних домішок, що були переставлені студентом ЕЕТ-21 Паршиковим А.А. під керівництвом завідувача кафедри, доцента Гаращенко В.І. Аудиторії представлено оригінальний пристрій на основі мікроконтролера для автоматичного контролю ефективності фільтрів та їх самоочистки від феромагнітних осаджень. Дана розробка може бути задіяна у промисловості для автоматичного контролю процесом очистки та контролю щільності фільтруючої загрузки фільтрів-осаджувачів без необхідності втручання оператора, що дозволить збільшити ефективність та рентабельність роботи очисного обладнання. Разом із науковими керівниками Гаращенко В.І. та Гаращенко О.В. студент Паршиков А.А. став співавтором публікації у міжнародної конференції, що відбулася 22-23 травня 2018р. в Києві, в НАУ. Інша доповідь підготовлена разом з науковими керівниками доцентами Гаращенко В.І. та Гаращенко О.В. студенткою ТТ-11інт. Садовець К.В. стосувалася вибору оптимального відношення критерію економічності довжини до діаметру соленоїда (параметрів L\d) для фільтрів-осаджувачів. Були змодельовані фільтри з різними параметрами L\d, вказані чинники, що впливають на ефективність очистки та розроблено методику для визначення оптимальної конструкції електромагнітних фільтрів. Дані доповіді є свідченням практичного використання теорії магнетизму в конструкціях фільтрів для очистки водних середовищ.назад