Науково-педагогічні працівники ННІАЗ серед призерів конкурсу підручників та посібників 2017 року

Науково-педагогічні працівники ННІАЗ  серед призерів конкурсу підручників та посібників 2017 року

Підведено підсумки  конкурсу навчальних підручників, посібників та монографій. За результатами конкурсу були відзначені навчальні видання  п’ятнадцяти науково-педагогічних працівників 6 кафедр ( землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики; екології технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства; водних біоресурсів; агрохімії, ґрунтознавства та землеробства; фізики та хімії; здоров’я людини та фізичної реабілітації)   навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.  Серед лідерів слід відзначити колектив кафедри екології технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, зокрема завідувача кафедри, доктора сільськогосподарських наук, професора Клименка Миколу Олександровича.

 

Вітаємо переможців:

В номінації «Краща монографія»:

1.1. Технічний напрям:

перше місце за монографію «Рис Придунав’я» колективу авторів:

Мошинському Віктору Степановичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;

Природничий напрям:

перше місце – за монографію «Кадастр іхтіофауни Рівненської області» колективу авторів:

Мошинському Віктору Степановичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;

Гроховській Юлії Романівні, к.с.-г.н., доценту кафедри водних біоресурсів;

Кононцеву Сергію Вікторовичу, к.т.н., доценту кафедри водних біоресурсів;

друге місце – за монографію «Оцінювання стану міста Рівне за показниками еколого-соціального моніторингу» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Прищепі Аллі Миколаївні, к.с.-г.н., професору кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

третє місце – за монографію «Управління ризиками при забезпеченні населення Рівненської області водою» колективу авторів:

 Ліхо Олені Антонівні, к.с.-г.н., доценту кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

 Гакало Оксані Ігорівні, к.с.-г.н., викладачу технічного коледжу НУВГП.

В номінації «Кращий навчальний посібник»:

. Природничий напрям:

перше місце – за навчальний посібник «Збалансоване використання водних ресурсів» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Залеському Івану Івановичу, к.геогр.н., доценту кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

друге місце – за навчальний посібник «Біологічна та медична механіка» колективу авторів:

Лебедю Олександру Олександровичу, старшому викладачу кафедри хімії та фізики;

Гаращенку В’ячеславу Івановичу, к.т.н., доценту, завідувачу кафедри хімії та фізики;

Григусу Ігорю Михайловичу, д.мед.н., професору, завідувачу кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;

третє місце – за навчальний посібник «Землеробство» колективу авторів:

Фурману Володимиру Мілентійовичу, к.с.-г.н., доценту кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства;

Троцюку Віктору Степановичу, к.с.-г.н., доценту кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Ковальчук Наталії Сергіївні, к.с.-г.н., доценту кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

третє місце – за навчальний посібник «Судова медицина та судово-медичні експертизи» колективу авторів:

Григусу Ігорю Михайловичу, д.мед.н., професору, завідувачу кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;

 

3. В номінації «Кращий підручник»:

Природничий напрям:

перше місце – за підручник «Гідроекологія» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Гроховській Юлії Романівні, к.с.-г.н., доценту кафедри водних біоресурсів;

Бєдунковій Ользі Олександрівні, к.с.-г.н., професору кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

друге місце – за підручник «Екологія людини» колективу авторів:

Залеському Івану Івановичу, к.геогр.н., доценту кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

третє місце за підручник «Вступ до фаху» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н.,  професору, завідувачу кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;

Клименко Людмилі Валентинівні, к.с.-г.н., доценту кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства.

 

Відповідно до п. 7.5. Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій зі змінами та доповненями: «Авторам-призерам конкурсу, які зайняли І–ІІІ місце в кожній номінації, надається можливість видавати нові підручники, навчальні посібники та монографії впродовж 5 років в редакційно-видавничому відділі за кошти університету (одне найменування, відповідно до внеску автора в спільне видання, яке перемогло в конкурсі)».назад