Науково-педагогічні працівники ННІ АЗ серед призерів конкурсу підручників та посібників

Науково-педагогічні працівники ННІ АЗ серед призерів конкурсу підручників та посібників

Підведено підсумки  конкурсунавчальних підручників, посібників та монографій. За результатами конкурсу були відзначені навчальні видання науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

1.    В номінації «Краща монографія» присудити такі місця:

 природничий напрям:

перше місце – за монографію «Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології;

Прищепі Аллі Миколаївні, к.с.-г.н., професору кафедри екології, директору навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою;

Клименку Олександру Миколайовичу, д.с.-г.н., професору кафедри менеджменту;

Стецюк Людмилі Миколаївні, к.с.-г.н., доценту кафедри екології;

друге місце – за монографію «Методологія покращення екологічного стану річок Західного Полісся (на прикладі р. Горинь)» колективу авторів:

Клименку Олександру Миколайовичу, д.с.-г.н., професору кафедри менеджменту;

Статнику Ігорю Івановичу, к.с.-г.н., доценту кафедри екології;

третє місце – за монографію «Методологія фізичної реабілітації дітей, хворих на вроджену клишоногість» Нестерчук Наталії Євгенівні, д.н. з фіз.вих. і спорту, професору, завідувачу кафедри теорії та методики фізичного виховання.

2. В номінації «Кращий навчальний посібник» присудити такі місця:

природничий напрям:

перше місце – за навчальний посібник «Збалансоване використання земельних ресурсів» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології;

Колесник Тетяні Миколаївні, к.с.-г.н., доценту кафедри екології;

перше місце – за комплект посібників «Фізична реабілітація в пульмонології», «Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи» та «Фізична реабілітація при множинних захворюваннях» колективу авторів кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації:

Григусу Ігорю Михайловичу, д.м.н., професору, завідувачу кафедри;

Ногас Анжелі Олександрівні, к.фіз.вих., доценту;

друге місце – за навчальний посібник «Радіоекологія» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології;

Прищепі Аллі Миколаївні, к.с.-г.н., професору кафедри екології, директору навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою;

Лебедю Олександру Олександровичу, старшому викладачу кафедри хімії та фізики;

друге місце – за комплект посібників «Моніторинг природокористування та стратегія реабілітації порушених річкових і озерних екосистем» та «Реабілітація порушених річкових та озерних систем (гідроекологія, іхтіологія, економіка, управління)» колективу авторів:

Грибу Йосипу Васильовичу, д.б.н., професору кафедри водних біоресурсів;

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології;

Сондаку Василю Володимировичу, д.б.н., професору, завідувачу кафедри водних біоресурсів;

Клименку Олександру Миколайовичу, д.с.-г.н., професору кафедри менеджменту;

Войтишиній Діані Йосипівні, пошукачеві кафедри водних біоресурсів;

Шепелюку Сергію Михайловичу, старшому викладачу кафедри водних біоресурсів;

третє місце – за навчальний посібник «Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Техніка страхування – укемі вадза. Школа карате Годзю-рю»

Гіраку Анатолію Митрофановичу, старшому викладачу  кафедри теорії та методики фізичного виховання;

третє місце – за комплект посібників «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації», «Біонеорганічна та біоорганічна хімія»,  «Фізична хімія та хімія силікатів» та «Типові технологічні процеси та апарати» колективу авторів кафедри хімії та фізики:

Яцкову Миколі Васильовичу, к.т.н., професору, директору Технічного коледжу;

Назарук Галині Іванівні, старшому викладачу;

Буденковій Надії Марківні, к.х.н., доценту;

Корчик Наталії Михайлівні, к.т.н., доценту;

Мисіній Оксані Іванівні, старшому викладачу;

3. В номінації «Кращий підручник» присудити такі місця:

 природничий напрям:

перше місце – за підручник «Розвитологія» колективу авторів:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри екології;

Клименку Олександру Миколайовичу, д.с.-г.н., професору кафедри менеджменту;

Клименко Людмилі Валентинівні, к.с.-г.н., доценту кафедри екології;

друге місце – за підручник «Перша медична допомога» Григусу Ігорю Михайловичу, д.мед.н., професору, завідувачу кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;

третє місце – за підручник «Управління та поводження з відходами» колективу авторів кафедри екології:

Клименку Миколі Олександровичу, д.с.-г.н., професору, завідувачу кафедри;

Бєдунковій Ользі Олександрівні, к.с.-г.н., доценту.

4. В номінації «Молоді вчені для навчального процесу» присудити такі місця:

друге місце – за навчальний посібник «ГІС в кадастрових системах» колективу авторів:

Лагоднюку Олегу Анатолійовичу, к.т.н., доценту кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;

Бухальській Тетяні Володимирівні, к.т.н., старшому викладачу кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;

Янчуку Олександру Євгеновичу, к.т.н., доценту кафедри геодезії та геоінформатики.

            Авторам-призерам конкурсу, які зайняли І–ІІІ місце в кожній номінації,

надається можливість видавати нові підручники, навчальні посібники та монографії

впродовж 5 років в редакційно-видавничому відділі за кошти університету

(одне найменування, відповідно до внеску автора в спільне видання, яке перемогло в конкурсі)».назад