Науковці ННІАЗ взяли участь у відео-конференції з ПрАТ "Київводоканал"

Науковці ННІАЗ взяли участь у відео-конференції з ПрАТ "Київводоканал"

13 березня 2019 р. науковці ННІАЗ  взяли участь у відео-конференції, яку проводив науково-дослідний центр НУВГП із ПрАТ «Київводокал». Метою заходу було визначення пріоритетних напрямків співпраці для впровадження розробок нашого університету в практичну діяльність потужного комунального підприємства. До речі, ініціатором такої співпраці виступило керівництво Київського водоканалу.

Проректор з наукової роботи та міжнародних з’язків Наталія Борисівна Савіна представила працівникам «Київоблводоканалу» відео-презентацію стосовно напрямків наукових досліджень у водній галузі, якими займаються викладачі, аспіранти та студенти НУВГП.

Серед переліку питань, які виявились цікавими для  працівників водоканалу були розробки науковців ННІАЗ. Зокрема, це питання біоіндикації та біотестування природних і стічних вод, якими займаються професор кафедри екології, ТЗНС та ЛГ, д.б.н. Бєдункова Ольга Олександрівна та професор кафедри водних біоресурсів, д.с.-г.н. Гроховська Юлія Романівна; дистанційне зондування та геоінформаційні системи, які впроваджує  в дослідження з водної проблематики доцент кафедри геодезії та картографії Янчук Олександр Євгенович.

Велику зацікавленість у співрозмовника викликала інформація щодо досвіду та результатів грантової діяльності нашого університету. Компетентно та виважено це питання висвітлила доцент кафедри агрохімії та агрогрунтознавства Алла Вікторівна Кучерова.

Серед перспективних напрямків співпраці з НУВГП було зазначено ще багато науково-прикладних завдань, серед яких питання геолого-розвідувальних робіт, технології знезалізнення підземних вод, поводження з активним мулом, автоматизовані системи управління та кібербезпека в водній галузі тощо. Результатом відео-конференції стала домовленість між сторонами про створення проекту на стратегічне партнерство у водній галузі,  який передбачатиме спільні наукові розробки, практичну підготовку та модульне навчання студентів із залученням міжнародних грантових фондів.назад