Науковці ННІ АЗ взяли участь у ІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

Науковці ННІ АЗ взяли участь у  ІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

 Цього тижня Директор ННІ агроекології та землеустрою професор Прищепа А.М., професор кафедри менеджменту Клименко О.М. та докторант кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища Кухнюк О.М.  взяли участь  у  ІIІ Міжнародна науково-практичної конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбулася у   Львівському  державному  університеті  безпеки  відбулася.  Вони представили дослідження які присвячені екологічній безпеці регіонів.

У конференції взяли участь понад 100 учених, курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників. Загалом на конференції було представлено 20 навчальних закладів та громадських організацій екологічного напряму.

На конференції були розглянуті такі питання: екологічні імперативи сталого розвитку, функціонування природоохоронних територій, урбоекологія, ландшафтна архітектура, садово-паркове господарство, лісівництво, агроекологія, біоіндикація забруднень, екологічна та техногенна небезпека об'єктів, новітні природоохоронні технології, екологічна безпека транспорту, енергетична ощадність, хімічні технології пально-мастильних матеріалів, рекультивація та фітомеліорація девастованих ландшафтів, геоекологія, екологічна небезпека пожеж у природних екосистемах, застосування геоінформаційних систем та комп’ютерних технологій в екологічній безпеці, моделювання небезпечних процесів та явищ у довкіллі, оцінювання екологічних ризиків, інноваційні рішення у водопостачанні та водовідведенні, оптимізація роботи очисних споруд та обробка осадів, управлінські, правові, економічні аспекти екологічної безпеки, екологічний контроль, менеджмент і аудит.

Учасники заслухали та обговорили  доповіді Кучерявого Володимира  Панасовича (д. с.-г. н., професор, академік Лісівничої академії наук, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУУ) «Гідроекологічний колапс 17 серпня 2018 р. у Львові», Шевченка Олександра Леонідовича (народний депутат України) «Особливості впливу туристично-рекреаційної галузі на екологічну безпеку Карпатського регіону», Мальованого Мирослава Степановича (д. т. н., професор, завідувач кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська політехніка») «Двохстадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах» та ін.

В цілому конференція пройшла у дружній обстановці. Вчені-екологи обговорили і питання щодо співпраці між вищими освітніми закладами.назад