Магістри спеціальності "Агрохімія і грунтознавство" захистили випускові роботи

Магістри спеціальності "Агрохімія і грунтознавство" захистили випускові роботи

16 лютого 2017 року на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства відбувся захист магістерських робіт за спеціальністю 8.09010102 “Агрохімія і ґрунтознавство”. Очолював екзаменаційну комісію директор  інституту сільського господарства Західного Полісся НААН,  доктор сільськогосподарських наук, професор Польовий Володимир Мефодійович.

Тематика магістерських робіт пов’язана з дослідженням впливу мінеральних, органічних добрив, препаратів гумінової природи  на продуктивність та якість сільськогосподарських культур; оптимізацією норм, строків та способів внесення макро- і мікродобрив; аналізом агроекологічного стану і розробкою комплексу заходів з раціонального використання і охорони ґрунтів.

Польові дослідження проводились в господарствах Рівненської області, на польових стаціонарах Рівненського обласного державного центру експертизи  сортів рослин, Поліського філіалу інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. Соколовського, Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН. Аналітична частина робіт проводилась в лабораторіях кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП, Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України, Рівненської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Аналіз якості магістерських робіт, відповідей студентів на запитання свідчить, що випускники отримали достатній рівень фахових компетентностей і підготовлені до виконання професійних обов’язків. Всі магістерські роботи мають дослідницький характер та практичну цінність.

Кращою магістерською роботою визнано роботу Лукащука Е. В. на тему:

“Вивчення впливу співвідношення азотних і калійних добрив в системах удобрення пшениці озимої на продуктивність та якість зерна на чорноземах слабкогумусованих ”.

Бажаємо нашим випускникам успіхів та натхнення у подальшій професійній діяльності!назад