Круглий стіл "Розробка стратегії розвитку навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою"

Круглий стіл "Розробка стратегії розвитку навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою"

6 травня 2019 року в навчально-науковому інституті агроекології та землеустрою був проведений круглий стіл та тему «РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ».

У роботі якого взяли участь ректор НУВГП професор Мошинський Віктор Степанович, завідувачі випускових кафедр ННІ АЗ та науково-педагогічні  працівники ННІ АЗ. Робоча група на чолі із завідувачем кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства доктором сільськогосподарських наук, професором Клименком М.О у складі к.с.г.н., професора директора ННІ АЗ Прищепи А.М.,  к.с.г.н., доцента заступника директора ННІ АЗ Брежицької О.А., к.с.-г.н., доцента Клименко Л.В. та асистента Буднік З.М.  представили  стратегію розвитку ННІ агроекології.

Прищепа А.М. детально висвітила сучасний стан інституту, наголосила на проблемі скорочення контингенту та зниження науково-педагогічного навантаження випускових кафедр. Професор Клименко М.О. проаналізував основні етапи розробки стратегії сталого розвитку та наголосив на доцільність стратегію навчально-наукового інституту розробляти  з врахуванням основних регіональних тенденції розвитку нашого регіону, зокрема майбутніх смарт-спеціалізацій. Зазначено у виступі, що концепція регіонального розвитку об’єднує промислову, освітню та інноваційну галузі для визначення пріоритетних напрямів області через 1)застосування та передача науково-дослідницького досвіду університетів для будування регіональної спроможності; 2) взаємозв’язок та співпраці між представниками науки і освіти, бізнес середовища та регіональної влади.

Робочою групою представлено 8 стратегічних цілей та відповідні операційні цілі та відповідні завдання для ННІ АЗ та відповідні базові стратегії, котрі доцільно використовувати для стратегічного планування випускових кафедр.

 В результаті дискусій та  обговорення стратегії розвитку ННІ АЗ було прийняте рішення, щодо розробки стратегій для кожної кафедри. назад