Круглий стіл, присвячений творчій діяльності академіка Володимира Вернадського

Круглий стіл, присвячений творчій діяльності академіка Володимира Вернадського

 

31 березня 2016 року. Студенти інститутів агроекології та землеустрою, будівництва та архітектури, економіки та менеджменту, викладачі кафедр екології: професор Прищепа А.М., доценти Клименко Л.В., Стецюк Л.М., Брежицька О.А., ст.. викладачі  Ковальчук Н.С.,Михальчук М.А., Мороз О.Т. та філософії: доценти Гаєвська С.Р., Коберська Т.А., асистент Шадюк Т.А. працівники наукової бібліотеки: Ступчук Л.М.,ПерелигінаВ.Є. обговорили творчу діяльність видатного вченого, першого президента Української академії наук, основоположника учення про біосферу, ноосферу, грунтознавця, мінералога, кристалографа, засновника геохімії, біогеохімії, а також мислителя і гуманіста світового рівня Володимира Вернадського. Ідеї Вернадського лягли в основу нових провідних напрямків сучасної мінералогії, геології, гідрогеології,екології, біосферології.

З доповідями про видатного вченого і його внесок у розвиток наук і розуміння ролі людини у Всесвіті і, зокрема, довкілля, сучасну реалізацію вчення В.І. Вернадського на регіональному рівні, образ вченого у творчості В.І. Вернадського розповідали доцент кафедри філософії Світлана Гаєвська, завідувач кафедри екології Алла Прищепа, аспірантка кафедри екології Наталія Поліщук, студенти Анатолій Парфенюк, Галина Ребеш, , Олексій Блендюк, магістранти-екологи Ірина Жук та Юлія Максимчук та інші дослідники творчої спадщини вченого.
Знамено, що круглий стіл проходив у лабораторії сталого розвитку кафедри екології, де учасники, а їх було більше 40, могли ознайомитися із дослідженнями наукової школи професора Клименка М.О. із проблем сталого розвитку нашого регіону.

Палкі дискусії круглого столу, щодо ролі В.І.Вернадського у сучасні науці, ще раз підтвердили про необхідність   подальшої співпраці студентів різних напрямів.назад