Конкурс на заміщення вільних вакантних держбюджетних місць

Конкурс на заміщення вільних вакантних держбюджетних місць

Інформація про наявність вакантних держбюджетних місць за напрямами підготовки бакалаврів денної форми навчання навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою на 10.09.2016р. Заяви приймаються до 20 вересня в 716 ауд.

№ з/п

Курс

Спеціальність/напрям підготовки

Кількість

Форма навчання

 

1

1

227 «Фізична терапія,ерготерапія»

1

денна

 

2

2

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

1

денна

 

3

2

101 «Екологія»

1

денна

 

4

2

193 «Геодезія та землеустрій»

1

денна

 

5

2інт

193 «Геодезія та землеустрій»

1

денна

 

6

3

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

4

денна

 

7

3

201 «Агрономія»

2

денна

 

8

4

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

1

денна

 

всього

12

 

 назад