КОНФЕРЕНЦІЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ

17 травня 2018 року на кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства відбулась щорічна науково-практична конференція «Охорона і раціональне використання природних ресурсів Полісся України у контексті сталого розвитку». Учасниками конференції стали викладачі, аспіранти та студенти – члени студентських наукових гуртків, діючих на кафедрі.

У доповідях були представлені результати досліджень, присвячених вирішенню актуальних екологічних проблем Поліських районів Рівненської області. Прозвучали доповіді, в яких розглядались питання рекультивації територій в зоні видобутку бурштину, охорони і використання поверхневих та підземних вод регіону, біоенергетики, використання радіаційно забруднених територій, потенціалу ґрунтових ресурсів області щодо запровадження органічного землеробства тощо.

Значний інтерес у присутніх на конференції викликали доповіді «Агроекологічний стан земель Рівненщини, порушених розробками бурштину», «Чинники адаптації сіянців Pinus Sylvestris на ґрунтах земель, порушених розробками бурштину», «Раціональне використання мінеральних вод на прикладі санаторія «Червона калина», «Сучасні підходи до впровадження екологічного менеджменту на території урбосистеми».

Учасникам конференції рекомендовано матеріали доповідей до публікації.назад