КАФЕДРА АГРОХІМІЇ, ГРУНТОЗНАВСТВА ТА ЗЕМЛЕРОБСТВА ЗАПОЧАТКОВУЄ ВИЇЗНІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

КАФЕДРА АГРОХІМІЇ, ГРУНТОЗНАВСТВА ТА ЗЕМЛЕРОБСТВА  ЗАПОЧАТКОВУЄ ВИЇЗНІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності "Агрономія" передбачають вивчення таких навчальних дисциплін як "Основи наукових досліджень" та "Методологія наукових досліджень", метою котрих є формування у студентів професійних умінь проведення дослідницької роботи загалом і в агрономії зокрема. У тому числі студенти повинні оволодіти навичками збирання та обліку врожаю різних сільськогосподарських культур з дослідних ділянок стаціонарного польового досліду.

З цією метою 29 вересня відбулося перше виїзне практичне заняття для студентів четвертого, п’ятого та шостого курсів на тему: "Визначення величини та структури  врожаю кукурудзи на зерно". Заняття було проведене на базі  Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, заступника директора інституту з наукової роботи Лукащук Л.Я. та доцента кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП  Коваль С.І.

Студенти з великим ентузіазмом долучилися до дослідницької роботи, працюючи невеликими групами на облікових ділянках варіантів польового досліду. Результатом роботи стали таблиці урожайності кукурудзи на зерно та структури урожаю, які потребують подальшої статистичної обробки в лабораторних умовах.

Отримавши неоціненний практичний досвід, студенти висловили бажання частіше мати подібні практичні заняття. Викладацький склад кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, безперечно, підтримує таке прагнення студентів, оскільки удосконалення якості навчального процесу через практичну спрямованість, раціональне поєднання теорії з практикою є пріоритетним напрямом науково-педагогічної діяльності нашого колективу.

 

 Трушева С.С.,

в. о. зав. кафедри  агрохімії,

 ґрунтознавства та землеробстваназад