І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ»

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ   «РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ»

І Міжнародна науково-практична конференція

«Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини»

      11-12 лютого 2014 року в Національному університеті водного господарства та природокористування у навчальному корпусі №7 проходила І Міжнародна науково-практична конференція «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини».
     Її мета – обговорення наукових і практичних проблем, підвищення ефективності використання інформаційних технологій у фізичному вихованні, спорті, фізичній реабілітації, туризмі та рекреації.
     Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, НУВГП, ННІАЗ, кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації.
     Конференцію відкрив директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП, доктор сільськогосподарських наук, професор Клименко Микола Олександрович.
     Головували на конференції: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри "Здоров’я людини і фізичної реабілітації" Григус Ігор Михайлович та доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,завідувач кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Козіна Жаннета Леонідівна.
     Розпочав конференцію з доповіддю «Применение компьютерной оценки знаний учащихся по предмету "Физическая культура в школе"» доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури Бєлгородського національного дослідницького університету професор Собянін Федір Іванович. Він поділився з присутніми досвідом розробки і використання інформаційних технологій для оцінки теоретичної підготовленості школярів з предмету «Фізична культура» в Росії.
      У доповіді «Інформаційні технології творчого напрямку в спортивній практиці» доктор наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди професор Козіна Жаннета Леонідівна розкрила нові інформаційно-творчі технології інтегрального впливу: поліграфічні, мультиплікаційні динамічні наочні посібники для вивчення техніки й тактики баскетболу; для аутогенного тренування; адаптовану для завдань навчально-тренувального процесу методику застосування пасивної й активної форми малювання на підсвіченому склі за допомогою піску під музику. Професор Козіна Ж.Л. презентувала кафедрі двохтомний підручник «Спортивні ігри» за її редакцією.
     З доповіддю «Туристичний потенціал гумідних ландшафтів та принципи його реалізації» виступив доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри НУВГП, професор Мошинський Віктор Степанович. В своїй доповіді він представив принципи і моделі, що стосуються розвитку методів комплексної оцінки туристичного потенціалу меліорованих ландшафтів.
     Цікавою була доповідь кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента НУВГП Михайлової Наталії Євгенівни «Теоретико-методичне обґрунтування концепції фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю».
     Окрім названих учасників конференції, з доповідями виступили Нагорна Ольга Борисівна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (НУВГП); Романишина Наталія Михайлівна, вчитель-реабілітолог Навчально-реабілітаційного центру "Особлива дитина"; Ковальчук Тетяна Леонідівна, вчитель-реабілітолог Центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами "Пагінець"; Кушнірук Юрій Степанович, доцент, кандидат географічних наук (НУВГП); Кузнєцова Олена Тимофіївна, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (НУВГП); Годлевський Петро Мечиславович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (НУВГП).
     Досить змістовним був виступ провідного наукового співробітника Федерального державного наукового закладу "Інститут змісту і методів навчання" Російської академії освіти і Президента міжнародної громадської організації «Академія дитячо-юнацького туризму та краєзнавства імені О.О. Остапця-Свешнікова», доктора педагогічних наук, доцента Смирнова Дмитра Віталійовича. Смирнов Д.В. презентував кафедрі ряд видань Академії, в тому числі науково-методичний журнал «Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения» №4 за 2013 рік, що входить у РІНЦ.
     Серед учасників конференції – провідні вчені, науковці та практики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Національного університету водного господарства та природокористування, Хмельницького національного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного університету «Острозька академія», Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Рівненського державного гуманітарного університету, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Навчально-реабілітаційного центру "Особлива дитина", Центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами "Пагінець", Рівненського міського будинку дитини, Реабілітаційно-консультаційного центру «Здорове життя».
     Почесним гостем конференції був заступник головного державного санітарного лікаря Рівненської області, кандидат медичних наук, доцент Гущук Ігор Віталійович.назад