I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Екологічна безпека»

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Екологічна безпека»

ОГОЛОШЕННЯ


I етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

з навчальної дисципліни  «Екологічна безпека»

відбудеться 23 листопада 2017 р.

 

Студентам, які мають бажання стати учасником олімпіади, необхідно з’явитися в ауд. 725 на 5 пару (14:35 год) для вирішення завдань олімпіади. Завдання сформовані у тестовій формі (1-й та 2-й рівні) та у формі відкритих питань і задач.

Запрошуються студенти IV-Vкурсів спеціальності 101 Екологія

Із собою мати: ручку і калькулятор.

Оголошення результатів Всеукраїнської студентської олімпіади  з навчальної дисципліни  «Екологічна безпека» та нагородження переможців дипломами відбудеться 27 листопада 2017 р. о 13:00 год на кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства (ауд. 752).

 

Форма проведення олімпіади: письмова, завдання – тестові, відкриті питанні та задачі.

Тести складено відповідно до переліку тестових завдань з дисципліни «Екологічна безпека», що викладані у «Збірнику тестових завдань перевірки залишкових базових знань з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця». – Одеса: Екологія, 2011

Режим доступу: chrome-extension://ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/content/web/viewer.html?source=extension_pdfhandler&file=http%3A%2F%2Fcoe.osenu.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2F25-%2FZbir_norn_distsiplin_2013.pdf

При формуванні тестових питань та задач використані матеріали підручника «Екологічна безпека» (Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М., Бахарєв В.С., Харламова О.В. ), 2013.

Максимальна кількість балів, що може здобути учасник олімпіади, складає 100 балів. Визначення переможців здійснюється простим рейтингуванням учасників за кількістю набраних балів.

 

Оргкомітет олімпіадиназад