I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія» для студентів спеціальності 101 Екологія

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади  з навчальної дисципліни «Загальна екологія» для студентів спеціальності 101 Екологія

ОГОЛОШЕННЯ


I етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

з навчальної дисципліни «Загальна екологія»

для студентів спеціальності 101 Екологія

відбудеться 23 листопада 2017 р.

Студентам, які мають бажання стати учасником олімпіади, необхідно з’явитися в ауд. 725 на 5 пару (14:35 год) для вирішення завдань олімпіади. Завдання сформовані у тестовій формі (1-й та 2-й рівні) та у формі відкритих питань і задач.

Запрошуються студенти I-IIIкурсів спеціальності 101 Екологія

Із собою мати: ручку і калькулятор.

Оголошення результатів Всеукраїнської студентської олімпіади  з навчальної дисципліни «Загальна екологія» та нагородження переможців дипломами відбудеться 27 листопада 2017 р. о 13:00 год на кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства          (ауд. 752).

Програмою олімпіади передбачено такі основні питання:

¾     Визначення, предмет,  завдання   та структурні підрозділи сучасної екології.

¾     Екологічні фактори та їх класифікація.

¾     Дії екологічних факторів на організм.

¾     Екологічна ніша.

¾     Типи взаємодій між живими організмами (видами, популяціями).

¾     Популяція – акцептор антропогенних порушень.  

¾     Екосистеми: характеристика,  типи і принци­пи класифікації.

¾     Біогеохі­мічні цикли основних біогенних елементів (вуглець, кисень, азот, фосфор і сірка) та їх антропогенні складові.

¾     Трансформація енергії у біосфері; екологічні пірамі­ди.

¾     Особливості складу живої речовини.

¾     Сучасне уявлення про біосферу і ноосферу.

¾     Схема еволюції біосфери.

¾     Глобальні екологічні проблеми.

¾     Види та джерела забруднення навколишнього природного середовища.

¾     Фізичне, хімічне і біологічне забруднення довкілля.

¾     Особливості антропогенного забруднення   атмосфери, гідросфери, педосфери, геологічного середовище та біоценозів. 

¾     Негативні екологічні наслідки антропогенного забруднення атмосферного повітря, природних вод, ґрунтово-рослинного покриву, геологічного середовища та біоценозів у географічному просторі.

¾     Головні екологічні проблеми України, шляхи їх вирішення.

Форма проведення олімпіади: письмово, питання – тестові (1-й та 2-й рівні) та відкриті питання і задачі.

 

Cписок рекомендованої літератури

 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.
 2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра,  2006. – 368 с.
 3. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 358 с.
 4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.:Либідь, 1998. – 248 с.
 5. Некос В.Е. Основи общей экологии и неоэкологии. Учеб. пособие / В 2-х ч. - Харьков, часть 1 - 1999, часть 2. - 2001.
 6. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів.: "Світ, 2000 - 500 с.
 7. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайнон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. – 550 с.
 8. Олійник Я.Б., Шашченко П.Г., Гавриленко О.П. Основи екології: підручник. – К.: Знання, 2012. – 558 с.
 9. Пахомов О.Є., Гайченко В.А. та ін.. Екологія: підручник: за ред. О.Є. Пахомова. – Харків: Фоліо, 2014. – 670 стор.
 10. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. Навчальний посібник. – Львів: „Новий   Світ – 2000”,  2003. – 248 с.
 11. Соломенко Л., Боголюбов В.М. Загальна екологія: підручник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 293 с.

 

Оргкомітет олімпіадиназад