Екологи захистили випускові роботи

Екологи захистили випускові роботи

Минулий тиждень для кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства був наповнений процедурами захисту випускових робіт ОКР "спеціаліст" та "бакалавр".

Зокрема, рівень "спеціаліст" підтвердили 14 випускників кафедри денної та заочної форми навчання. Як зазначила головуюча ДЕК доктор с.-г.н., професор Лико Дарія Василівна - всі представлені до хахисту роботи виконані на високому фаховому рівні, що свідчить як про достатній рівень знань, набутих студентами під час навчання у НУВГП, так і про професіоналізм викладачів, які впродовж 5 років сприяли підготовці майбутніх екологів. У складі екзаменаційної комісії працювали також доктор с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології Клименко М.О., к.с.-г.н., професор, директор ННІ АЗ Прищепа А.М., к.с.-г.н., к.с.-г.н., доцент Вознюк Н.М., к.с.-г.н., доцент Статник І.І. та к.с.-г.н., доцент Бєдункова О.О. Рішенням ДЕК кращими дипломними роботами було обрано роботу Яцишина Сергія (д.ф.н.) "Розробка природоохоронних заходів Черемського природного заповідника Маневицького району Волинської області" - керівник к.с.-г.н., ст. викладач Шевчук І.В. та роботу Легкої Ірини (з.ф.н.) "Екологічні аспекти розміщення та функціонування ТОВ «Волинь-шифер»" - керівник к.с.-г.н., доцент Вознюк Н.М.


Захист випускових робіт бакалаврів проводили дві державні екзаменаційні комісії. Роботу ДЕК-1 очолив д.с.г.н., професор, завідувач кафеди екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Клименко М.О., роботу ДЕК-2 очолила к.с.-г.н., професор, директор ННІ АЗ Прищепа А.М. Всього було захищено 49 бакалаврських робіт.

Всі випускові роботи студентів пройшли перевірку в системі антиплагіату та продемонстрували високий відсоток оригінальності тексту.

Підводячи підсумки захистів, представники ДЕКів та викладачі кафедри привітали своїх випускників, висловили їм свої побажання подальших життєвих здобутків та подякували за взаєморозуміння та повагу, які відчувались впродовж років їх навчання. 

  назад