Екологічно чисте виробництво - основа підвищення якості продукції на товарних ринках України

Екологічно чисте виробництво - основа підвищення якості продукції на товарних ринках України

19 вересня 2013 року на базі Національного університету водного господарства та природокористування відбувся VІІІ Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнська науково-практична конференція ”Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України”

Захід відбувся за підтримки Всесвітньої Федерації асоціацій сприяння ООН, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Національного університету водного господарства та природокористування, Спілки економістів України, Рівненської обласної  державної адміністрації.

Оргкомітетом заходу від нашого університету виступили працівники кафедри фінансів та кафедри екології.

Учасники Пленуму СЕУ і конференції зібрались для розгляду проблеми «людина-природа», яка є нині чи не найважливішою не лише для України, але і це для нашої Планети в цілому. Адже без чистих продуктів харчування, без її чистої води і чистого повітря людина існувати не зможе.

Ведучим заходу виступив доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування НУВГП Павлов Володимир Іванович.

На початку пленарного засідання учасників зібрання  урочисто привітав в.о. ректора НУВГП, д.е.н., професор Корецький Микола Христофорович. У своїй урочистій промові він навів основні передумови  проведення Пленуму та Науково-практичної конференції щодо питань екологічно чистого виробництва: ”… перед економікою України стоїть завдання глибокої реструктуризації та оновлення промислового комплексу з метою створення умов для пришвидшеного технологічного розвитку на основі іновацій, забезпечення виробництва екологічно-чистих видів продукції з одночасним зменшенням рівня шкідливого впливу на довкілля”. Ним були названі прикладні питання, якими активно займаються викладачі  та студенти спеціальності ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”: ”Студенти вивчають існуючі та перспективні технології управління і поводження з відходами, які дозволяють вирішувати проблеми зменшення техногенних навантажень, пов’язаних з відходами виробництва і споживання, на природні екосистеми різного типу, а саме: розробляють комплекс заходів щодо управління і поводження з відходами виробництва і споживання; оцінюють вплив наслідків складування та захоронення відходів на навколишнє середовище; пропонують варіанти оптимального поводження з будь-якими із відходів в рамках чинного законодавства; ідентифікують морфологічний склад побутових відходів з метою відсортування цінних фракцій, які можуть використовуватись при виробництві певних видів продукції в якості вторинних матеріальних ресурсів. Викладачі  кафедри та магістри проводять екологічний аудит, громадські екологічні експертизи впровадження нових технологій у виробництво. Зокрема, протягом 2011-2013 рр. були проведені екологічна експертиза проекту побудови і введення в дію сміттєпереробного заводу та виробництва альтернативного палива. Останнє використовується в якості вторинного матеріального ресурсу, що дозволяє вирішити питання економії вичерпних природних ресурсів, зокрема, природного газу. Крім того, переробка відходів  суттєво скорочує їх обсяги складування та негативний вплив на навколишнє середовище; проводять незалежну екологічну експертизу  використання альтернативного палива в технологічних циклах виробництв”.

За словами Мколи Христофоровича, - в такий спосіб відбувається формування у майбутніх фахівців-екологів достатнього обсягу знань, умінь і практичних навичок, компетенцій в області існуючих і перспективних технологій впровадження екологічно-чистих технологій, що відповідає прагненню всього розвиненого світу до створення «безвідходних» (маловідходних) виробництв в контексті сталого розвитку.

Цікавою для всіх присутніх була доповідь-презентація в.о. директора Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП, доктора с-г.н., професора Клименка Миколи Олександровича на тему: ”Реформування освіти для забезпечення сталого розвитку країни та її регіонів”. Микола Олександрович окреслив значущість Впровадження нових підходів до вирішення проблем соціальної, економічної та екологічної збалансованості суспільного розвитку для гарантування сприятливих умов життя теперішнього і майбутніх поколінь та забезпечення національних інтересів України у процесах її входження в Європейський союз, що потребує реформування вищої освіти та підготовки фахівців які відповідають вимогам ХХІ століття.

Водночас із Пленарним засіданням відбувалась і виставка видань - наукових розробок фахівців та науковців НУВГП.

У другій половині дня робота Пленуму проводилась по секціях.

Учасники VIII Пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції висловлюють сподівання, що відображена в них колективна думка вчених економістів і практиків буде врахована центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також представницькими органами у практичній роботі та законотворчій діяльності.

 

 

Оргкомітет конференціїназад