Акредитаційна експертиза спеціальності 205 - Лісове господарство

Акредитаційна експертиза спеціальності 205 - Лісове господарство

На кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства проходить робота експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи з освітньо-професійної програми «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

Згідно відповідного Наказу Міністерства освіти і науки України експертами є Гузій Анатолій Ількович, завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів Житомирського національного агроекологічного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор (голова комісії) та  Шлапак Володимир Петрович, завідувач кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Експерти детально аналізують діяльність університету з формування контингенту здобувачів вищої освіти, зміст підготовки фахівців, кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього процесу та матеріально-технічну базу для підготовки магістрів зі спеціальності «Лісове господарство».назад