Оголошення

Люблінська Політехніка запрошує до співпраці науковців !!!

Люблінска Політехніка запрошує всіх бажаючих науковців здійснювати свої науково-технічні дослідження використовуючи лабораторну базу університету. Пропонуємо переглянути перелік лабораторного обладнання наявного в вузі. З умовами співпраці можна ознайомитись в науково-дослідній частині та…

До уваги винахідників університету!

Науково-дослідна частина запрошує всіх бажаючих працівників університету – авторів науково-дослідних розробок, патентів на винаходи та корисні моделі подавати свої інноваційні пропозиції шляхом заповнення інтерактивної форми опису розробки. Всі подані пропозиції буде внесено до бази даних…

План з науки і нової техніки Держводагентства на 2015 рік

Шановні науковці! Відповідно до листа Державного агентства водних ресурсів України «Про умови та порядок подання пропозицій до плану з науки і нової техніки» від 30.09.2014 р. оголошений конкурс пропозицій до плану з науки та нової техніки Державного агентства водних ресурсів на 2015…

Шановні учасники конференції!

Шановні учасники конференції! В Національному університеті водного господарства та природокористування 10-14 лютого 2014 р. проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу» В прикріпленому…

Співпраця з Національною академією аграрних наук

Шановні колеги!   Національний університет водного господарства налагодив співпрацю с Національною академією аграрних наук України. Відповідно до листа НААН № 4-11-149 від 05.05.2014 р. перспективними напрямками співпраці між НУВГП та НААН визначені наступні: 1. У фундаментальних…

Международная конференция «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности»

Уважаемые коллеги! ОРГКОМИТЕТ международной конференции «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности» ПРИГЛАШАЕТ представителей высших учебных заведений, промышленных предприятий и бизнес-структур принять участие в ее работе. Конференция состоится…

Колективна монографія

Міністерство освіти і науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського запрошують науковців до участі в колективній монографії Тематичні напрями монографии 1.Механізми управління стійким розвитком країни та регіонів  2.Формування управлінських рішень щодо…

ХІV студентська науково-практична конференція Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку”

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності Центр досліджень проблем громадянського суспільства Центр суспільних досліджень «Український меридіан» ПВНЗ «Європейський університет» кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін  5 …

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи»

Шановні студенти!  Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи», яка відбудеться 12.12.2013 року в Інституті суспільства Київського університету імені Бориса…

4-й міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку - КМХТ - 2014»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у 4-й міжнародній науково -практичній конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку -КМХТ -2014». Конференція проводиться в рік 115-річчя НТУУ «КПІ» та 40-ї річниці відкриття…

XVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного…

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує набір статей до НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ». Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з ЕКОНОМІЧНИХ (наказ МОН України № 1411 від…

Международная научно-практическая конференция «Мелиорация и актуальные проблемы инновационного развития АПК»

Национальная академия наук Беларуси Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию Институт мелиорации Уважаемые коллеги! В связи с подготовкой к выходу в свет сборника докладов международной научно-практической конференции «Мелиорация и актуальные проблемы инновационного развития…

VI Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії та гідроекології"

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у VI Всеукраїнській науковій конференції "Проблеми гідрології,  гідрохімії та гідроекології" з міжнародною участю  у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (кафедра гідрометеорології і геоекології) яка…

Колективна монографія «Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки»

Шановні колеги ! Науковий журнал «Економіка і Фінанси» з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії:  «Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки» (в…

ІІ регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук – 2013»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Ректорат, Рада молодих вчених, Студентське наукове товариство Запорізького державного медичного університету запрошують Вас взяти участь у ІІ регіональній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку…

Международный научный журнал "The Advanced Science Journal(tm)"

Глубокоуважаемые научные работники! Международный научный журнал The Advanced Science Journal(tm) (ISSN 2219-746x, e-issn 2219-7478) приглашает к публикации научных трудов в Соединенных Штатах Америки и Китае в 2013-2015 годах. Благодаря The Advanced Science Journal(tm) научные публикации…

Науково-практичний семінар “Перспектива дистанційної освіти”

Шановні колеги! Європейський університет та Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності вперше проводить науково-практичний семінар “Перспектива дистанційної освіти”.  Оргкомітет запрошує взяти участь у семінарі, який відбудеться 18 грудня 2013 року у…

Міжнародна наукова конференція „Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Шановні колеги!  4-5квітня 2014 р. кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію за назвою:  „Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”  Тема…

Третя всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук»

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних…

IX студентсько-аспірантська міждисциплінарна конференція

Кафедра філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» запрошує студентів та аспірантів взяти участь у IX студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції «Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації», що…

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ», яка відбудеться в м. Полтава 3 грудня 2013 року (відкриття…

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Удосконалення механізмів регулювання соціально-економічним розвитком: контекст підприємств, регіонів, країн»

Шановні колеги!  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Удосконалення механізмів регулювання соціально-економічним розвитком: контекст підприємств, регіонів, країн», яка відбудеться 21 березня 2014 року на…

Коллективная научная монография «Актуальные вопросы учета, анализа и аудита: теория и практика»

Уважаемые коллеги! Кафедра учета и аудита Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля с целью публикации результатов научно-исследовательских работ приглашает научных работников принять участие в написании коллективной научной монографии:  «Актуальные вопросы учета,…

VІІІ-ї Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”

Вельмиповажні  колеги! у рамках VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції  „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”  яка відбудеться 28-30 листопада 2013 року в м. Київ   З А П Р О Ш У Є М О   В А…

Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел», який проводить Міністерство екології та природних ресурсів України та Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». Матеріали для участі в Конкурсі приймаються…

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Розвиток банківського бізнесу в умовах глобальної нестабільності»

Шановні колеги! Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Факультет банківського бізнесу Кафедра банківської справи запрошують до участі у Всеукраїнській науковій інтернет-конференції  «Розвиток банківського бізнесу в умовах глобальної…

ІІІ Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція студентів та аспірантів «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності»

Шановні аспіранти та студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції студентів та аспірантів «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності», яка відбудеться 13-14 листопада 2013 р. в Одеській національній…

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»

Шановні колеги! МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Юридичний факультет  Запрошує Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку…

Международная конференция «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности»

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности», проведение которой запланировано в Чехии, на базе Технологического университета г. Брно. 14-20 декабря 2013 г.   Организаторы…

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра міжнародної економіки та маркетингу запрошує Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах…

XXII-а Всеукраїнська інтернет-конференція «Інноваційний потенціал української науки – ХХI століття»

Уважаемые друзья! Научная ассоциация «Южноукраинский гуманитарный альянс» совместно с общественным объединением «Гражданское действие» и интеллект-порталом «Nauka.zinet.info» приглашает Вас принять участие в XXII-й Всеукраинской…

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденціїрозвитку світової економіки», яка відбудеться 12 грудня 2013р. на базі Харківського національ­ного автомобільно-дорожнього університету   Тематичні напрямки…

Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», яка відбудеться в м. Харкові…

Збірник наукових праць «Пожежна безпека»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  Повідомляємо вам, що у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності виходить друком Збірник наукових праць «Пожежна безпека». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видане Міністерством юстиції України (Серія КВ…

Наукові конференції в Росії та Великобританії з Економічних та Юридичних наук

Уважаемые коллеги! Информируем о ближайших научных мероприятиях, организуемых научно-издательским центром "Коллоквиум" по ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ и ЮРИСПРУДЕНЦИИ. 1) Международная научно-практическая конференция (дистанционная форма) "Современная инновационная экономика: анализ проблем и стратегия…

V НАЦІОНАЛЬНА ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ».

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! З 22 ПО 24 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ У ВИСТАВКОВОМУ ЦЕНТРІ «КИЇВЕКСПОПЛАЗА» (вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, вхід Д) відбудеться V НАЦІОНАЛЬНА ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ». ОРГАНІЗАТОРИ ВИСТАВКИ: Міністерство освіти і науки України,…

68-й науково-технічна конференція в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова

Шановні пані та панове! Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова запрошує Вас взяти участь у 68-й науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів. Тематика конференції: Радіозв’язок і телебачення (секція…

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія та практика»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра економічної теорії та регіональної економіки запрошує Вас узяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасна економічна наука: теорія та практика», яка…

Конференція «Форми організації самостійної роботи студентів в умовах розвитку сучасних освітніх інформаційних технологій»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі періодичної конференції «Форми організації самостійної роботи студентів в умовах розвитку сучасних освітніх інформаційних технологій», що відбудеться 27-28 листопада 2013 р. Матеріали конференції будуть розміщені в форматі .pdf…

Х Всеукраїнська науково-методична конференція «ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ» 28–29 листопада 2013 р. Київ – 2013 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ Проблеми адаптації європейської системи…

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”.   НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – …

Міжнародна науково-практична конференція «Екологія –основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві»

Шановні колеги!  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія –основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві», що відбудеться 10-11 грудня 2013 р.в Полтавській державній аграрній…

Виставка «Інноватика в сучасній освіті»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 22-24 ЖОВТНЯ 2013 Р.  У  ВИСТАВКОВОМУ  ЦЕНТРІ "КИЇВЕКСПОПЛАЗА" (м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, ст. метро «Нивки») відбудеться V НАЦІОНАЛЬНА ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ "ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ". Організатори виставки: Міністерство освіти і науки…

Міжнародна наукова конференція "Дванадцяті осінні юридичні читання",

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Дванадцяті осінні юридичні читання", яка відбудеться 8-9 листопада 2013 року в Хмельницькому університеті управління та права.     На даному науковому заході планується присутність кращих…

Всеукраїнська конференція «Інноваційні підходи допрофесійної підготовки майбутнього вчителя в умовах ВНЗ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні підходи допрофесійної підготовки майбутнього вчителя в умовах ВНЗ», яка відбудеться 7-8 листопада 2013 року у Вищому навчальному комунальному закладі «Одеське…

22-й Міжнародний форум “Дні якості в Києві ’2013”

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у заходах 22-го Міжнародного форуму “Дні якості в Києві ’2013”, присвяченого Всесвітньому дню якості. Організатори: Українська асоціація якості (УАЯ) за дорученням Європейської організації з якості (ЄОЯ) та Український союз…

10 Всеукраїнська студентська UniОлімпіада

Шановні колеги! Раді повідомити Вам про старт 10 Всеукраїнської студентської UniОлімпіади. Вже 10 років поспіль ми запрошуємо до участі в Олімпіаді студентів 4-5 курсів фінансово-економічних спеціальностей та банківської справи. Олімпіада 2013 року буде реалізована у 3 етапи: І тур - 8 жовтня…

Міжнародна науково -практична конференція «ОСВІТА . НАУКА . КУЛЬТУРА»

Міністерство освіти і науки РФ Російська академія освіти Гжельский державний художньо -промисловий інститут Асоціація народних художніх промислів Росії Ресурсний центр майстрів народних художніх промислів Росії Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної міжнародної…

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»

Шановні викладачі, студенти, колеги!  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»,    яка відбудеться 12 листопада 2013 року у I  навч.…

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»  МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОСВІТИ  Київського національного економічного університету імені Вадима…

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення”

Шановні  колеги !  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  “Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення”, що відбудеться в листопаді 2013 р.…

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи»

Шановні колеги! Маємо честь запросити Вас на VII Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи», яка буде проведена 4-5 грудня 2013 року в НТУУ «КПІ» на базі Факультету…

IІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»

Шановні колеги! Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас взяти участь у IІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку», яка…

Міжнародна науково-практична студентська конференція "Професійна традиція й новітні технології в архітектурі XXI сторіччя"

Лист-запрошення до участі в Міжнародній науково-практичній студентській конференції "Професійна традиція й новітні технології в архітектурі XXI сторіччя".

Конкурс студентських робіт «СТУД ГІС: 2013-2014»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про конкурс студентських робіт з використанням геоінформаційної системи К-MINE «СТУД ГІС: 2013-2014» Якщо Ви - студент ВНЗ СНД; і Ви готуєте себе до успішної кар'єри в  геології, геодезії, гірничій справі, галузі інформаційних технологій,…

VІIІ-й Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”

Вельмиповажні  колеги! З А П Р О Ш У Є М О   В А С  до участі у VІIІ-й Міжнародній науково-практичній конференції  „Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору” яка відбудеться 28-30 листопада 2013 року в м. Київ…

Стажування в Польщі

Фундація CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES AND CERTIFICATION (CEASC), Польща у співпраці з УНІВЕРСИТЕТОМ ІНФОРМАТИКИ (WSIiU), Лодзь, Польща та ЦЕНТРОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДІВ (BFE), Лодзь оголошують набір учасників стажування “СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ…

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

ШАНОВНІ КОЛЕГІ! ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  Інститут бізнесу і фінансів  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.ГЕТЬМАНА  ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»  ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ, І ФІНАНСИСТІВ АПК…

Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін»

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  Інститут ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ НААН ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»  ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ  НАУКОВИЙ КЛУБ…

Колективна монографія «Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика»

Шановні колеги ! Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії:   «Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту:…

Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Шановні науковці! Запрошуюємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ», яка відбудеться 14-15 ЖОВТНЯ 2013 року Тематичні напрямки конференції: Секція…

Круглий стіл на тему «ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин Кафедра міжнародних фінансів Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація…

XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».

Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного…

Міжнародні наукові конференції в Угорщині

Шановні Колеги! Суспільство за культурний і науковий прогресу Східній і Центральній Європі запрошує Вас взяти участь у Міжнародних наукових конференціях, які відбудуться цієї осені в м. Будапешт Конференції будуть проходити у дистанційному форматі "Філологічні науки в ІІІ…

III Міжнародна науково - практична конференція «Освіта : традиції та інновації»

Шановні колеги ! Запрошуємо вас взяти участь у III Міжнародній науково - практичній конференції «Освіта : традиції та інновації» Прага , Чеська республіка 21 жовтня 2013 Мета проведення конференції - обговорення наукових результатів досліджень проблем освіти , а також практичних…

III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки, організації та управління в Росії та світі»

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки, організації та управління в Росії та світі» Прага, Чеська республіка 22 жовтня 2013 Мета проведення конференції - обговорення наукових результатів досліджень проблем…

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

Інформаційний лист Кафедра економічного аналізу і статистики Тернопільського національного економічного університету повідомляє про формування чергового випуску збірника наукових праць "Економічний аналіз" Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами…

Х Всеукраїнська науково-методична конференція "Вища освіти: проблеми і шляхи забезпечення якості"

Шановні колеги! Запрошуємо Вас  взяти участь у роботі Х Всеукраїнської науково-методичної конференції "Вища  освіти: проблеми і шляхи забезпечення якості" яка відбудеться 28-29 листопада 2013 року в м. Києві в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний…

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та новації в дизайні»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Міністерство освіти і науки України Волинська обласна державна адміністрація Луцький національний технічний університет Харківська державна акАдемія дизайну і мистецтв НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ…

XVI Всукраїнська науково-практична конференція "Перспективы развития и пути совершенстовования финансовой системы Украины’’

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины  Севастопольский национальный технический университет  Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского  Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка  Киевский…

3-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС З КСВ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні», компанія «ЕМВЕЙ УКРАЇНА», Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО), Київська Бізнес Школа, Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошують про…

«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ,ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут» Економічний факультет Рада молодих вчених економічногофакультету запрошують до участі у щорічній (IV) міжнародна Internet- конференції студентів та…

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

 Шановні  колеги! Департамент промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ»  КИЇВСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  БІЗНЕСУ…

«Економіка. Управління. Інновації»

Шановні колеги! ЖИТОМИРСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ІВАНА  ФРАНКА ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ» Пропонує Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому видання у галузі економічних…

III Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики»

Шановні колеги! Наукове товариство студентів та аспірантів факультету кібернетики, Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Інститут програмних систем НАН України запрошують Вас взяти участь у III…

Всеукраїнська науково-практична конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир) Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця) Житомирський державний університет ім. Франка (м.…

Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях,  що проходять за участю Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України. 1.МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  «Економічний розвиток України…

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку»

Ш а н о в н і    к о л е г и! 15 листопада 2013 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку»  яку проводить: Міністерство освіти і науки України ДВНЗ…

Міжнародна online-конференція «Проблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство у надзвичайних ситуаціях».

 Шановні колеги.  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Міжнародна online-конференція «Проблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство у надзвичайних ситуаціях».  Запрошуємо до співпраці в рамках міжнародної онлайн конференції…

Міжнародна науково-практична конференції «РИНКОВА ЕКОНОМІКА:ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАКОНОМІРНОСТІ»

Донбаський державний технічний університет Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь) ТОВ «Алмазодобувне підприємство «КАТОКА» (Республіка…

Колективна монографія «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА»

Шановні автори!  Наукова спільнота Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» оголошує набір статей у колективну монографію «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА» м. Дніпропетровськ, 2013 рік   Члени редакційної колегії: Швець Василь…

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КОНТЕКСТ ПІДПРИЄМСТВ, РЕГІОНІВ, КРАЇН»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ  УНІВЕРСИТЕТ» (м. Дніпропетровськ) UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL PROGRAMMES (London, England) ПВНЗ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Хмельницький) ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ…

5-й Міжнародний Екологічний Форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета."

Шановний науково-педагогічні працівники! Херсонська Торгово-промислова палата запрошує взяти участь у 5-му Міжнародному Екологічному Форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», який відбудеться з 21 по 22 листопада 2013 р. у Херсоні, Україна. Серед питань, що будуть винесені…

Міжнародна науково-практична конференція "Вода і довкілля"

Шановне панство! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Вода і довкілля", яка відбудеться в рамках XI Міжнародного водного форуму "AQUA UKRAINE — 2013” (5 -8 листопада 2013 року, м. Київ).   AQUA UKRAINE - це схвалений UFI щорічний…

Публікація наукових праць в Сполучених Штатах Америки

Вельмишановні науковці!  Міжнародний науковий журнал The Advanced Science Journal™ (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478), запрошує до публікації наукових праць у Сполучених Штатах Америки та Китаї у 2013-2015 роках.   У 2013 році журнал видаватиметься 6 разів на рік у…

Конференції НТУУ Київський політехнічнйи інститут

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!      Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин Кафедра міжнародних фінансів Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація…

Вельмишановні колеги!

Вельмишановні колеги! Уманський національний університет садівництва запрошує Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених  «Актуальні питання сучасної аграрної науки»,   яка відбудеться  14 − 15 листопада 2013…

Інтернет конференція

Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Управління людськими ресурсами в постіндустріальному суспільстві: глобальні виклики та перспективи розвитку», що відбудеться 29 жовтня 2013 року на базі Полтавської державної…

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   18-19 жовтня 2013 року у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") відбудеться   Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної…

Конференція в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції „Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства”, яка відбудеться 29-30 жовтня 2013 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. У…

VI Міжнародна наукова конференція “Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд”

Шановні колеги!  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної наукової конференції “Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд”, яка відбудеться 15-17 жовтня 2013р. у Харківському національному університеті будівництва та архітектури. Конференція має за…

Збірник наукових праць

Інформація стосовно можливості включення збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування» до системи наукометричних баз даних Scopus Система підготовки кадрів вищої кваліфікації в нашій країні та інтеграційний напрям системи…

Конференція в Донецькому національному університеті

Шановні колеги! Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та СП «Парус-Україна», запрошує Вас до участі у восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Автоматизовані системи…

Конференція

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XIX Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики ”, яка проходитиме  у Львівському національному університеті імені Івана Франка  з 3 по 4  жовтня 2013…

ОГОЛОШЕННЯ

 Шановні науково-педагогічні працівники!  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науково-технологічному форумі «Наука, інновації, технології – 2013». До участі у Форумі запрошуються провідні вчені наукових установ вищих навчальних закладів, інженери та конструктори…

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І СТАТИСТИКИТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»         Збірник призначений для фахівців, які…

Конференція в НТУУ Кіївському політехнічному інституті

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Всеукраїнської науково-методичної конференції  «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості» ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ q     Проблеми адаптації європейської системи забезпечення…

Всеукраїнський науково-практичний семінар

Шановні науково-педагогічні працівники! Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології…

VIII Міжнародна конференція "Проблеми промислової теплотехніки"

До відома науково-педагогічних працівників університету! Науковці Національного університету водного господарства та природокористування запрошуються до участі у VIII Міжнародній конференції "Проблеми промиcлової теплотехніки", яка відбудеться 8-11 жовтня 2013 року у м. Києві. Детальна інформація…

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених

Науково-педагогічні працівники університету запрошуються до участі в Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених "Новые материалы, оборудование и технологии в промышленноости", яка відбудеться 30-31 жовтня 2013 року в м. Могильов, Республіка Білорусь. Вимоги щодо участі та …Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці