Наукова діяльність

Документи

Форми бланків для реєстрації кафедральної науково-дослідної теми
Форма кафедрального плану науково-дослідної роботи

Форма основних завдань кафедральної НДР

Форма етапів виконань основних завдань кафедральної НДР


Форми для представлення науково-технічних розробок та фахівців, які виконують наукові, науково-технічні розробки (надсилати на адресу nds@nuwm.rv.ua)
Класифікація видів науково-технічної діяльності ДК 015-97

Форма 1. Науково-технічні розробки

Форма 2. Фахівці, які виконують наукові, науково-технічні розробки


Бланки документів для укладання цивільно-правових угод
Цивільно-правова угода

Акт здачі приймання робіт за цивільно-правовою угодою (для керівника)

Акт здачі приймання робіт за цивільно-правовою угодою (для виконавця)


Науково-дослідна частина
Положення про науково-дослідну частину


Науково-технічна рада
Положення про науково-технічну раду НУВГП

Наказ про песональний склад науково-технічної ради НУВГП


Звіт з науки за 2019 календарний рік
Інструкція щодо підготовки звіту з наукової роботи за 2019 календарний рік

Форма 1 "Звіт з наукової роботи викладача"

Форма 2. "Звіту з наукової роботи кафедри"


Напрямки науково-технічних досліджень
Напрямки науково-дослідної діяльності


Перелік проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які пропонуються до виконання з 2020 року.
"Гідроекологічна система раннього реагування на забруднення руслових водосховищ Західного Полісся України" (науковий керівник - к.с.-г.н. Фурманець Олег Анатолійович).

"Механізм забезпечення соціально-економічної безпеки України в умовах інтеграції у світовий простір" (науковий керівник - к.е.н. Валіулліна Зоряна Володимирівна).

"Забезпечення бюджетної фінансової стабільності в процесі формування і функціонування обєднаних територіальних громад задля досягнення еколого-економічної й інформаційної безпеки держави" (науковий керівник - к.е.н. Ляхович Ольга Олександрівна).

"Формування системи інформаційного забезпечення екологічно орієнтованого управління для досягнення цілей сталого розвитку та забезпечення екологічної безпеки" (науковий керівник - д.е.н. Осадча Ольга Олексіївна).

"Комплексні дослідження родовища фосфогіпсу з метою виготовлення протирадіаційних захисних виробів з супутнім вилученням рідкоземельних металів" (науковий керівник - к.т.н. Васильчук Олександр Юрійович).

"Енергоефективні екобетони і конструкції на їх основі для споруд цивільного і оборонного призначення" (науковий керівник - к.т.н. Марчук Віталій Вікторович).

"Інформаційно-аналітична система органічного землеробства та забезпечення екологічної стійкості грунтів" (науковий керівник - к.т.н. Жуковський Віктор Володимирович).

"Дослідження енергоефективних технологій відкачування шахтних вод з урбанізованих територій України, які постраждали внаслідок бойових дій" (науковий керівник - д.т.н. Василець Святослав Володимирович).

"Дослідження характеристик хвиль у водоймах гідроакамулюючих електростанцій для забезпечення надійної роботи енергосистеми та техногенної безпеки" (науковий керівник - к.т.н. Тимощук Володимир Святославович).

"Соціо-еколого-економічне обгрунтування органічного виробництва в умовах ринку земель" (науковий керівник - к.е.н. Шпак Галина Миколаївна).


ПОЛОЖЕННЯ Про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень
Наказ про затвердження Положення