Документи

Нормативні документи щодо оформлення технологічних пропозицій
Класифікатор ключових технологічних слів

Короткі коди ринкового застосування технологій

Форма представлення технологічної пропозиції


Форми бланків для реєстрації кафедральної науково-дослідної теми
Форма кафедрального плану науково-дослідної роботи

Форма основних завдань кафедральної НДР

Форма етапів виконань основних завдань кафедральної НДР


Форми для представлення науково-технічних розробок та фахівців, які виконують наукові, науково-технічні розробки (надсилати на адресу nds@nuwm.rv.ua)
Класифікація видів науково-технічної діяльності ДК 015-97

Форма 1. Науково-технічні розробки

Форма 2. Фахівці, які виконують наукові, науково-технічні розробки


Бланки документів для укладання цивільно-правових угод
Цивільно-правова угода

Акт здачі приймання робіт за цивільно-правовою угодою (для керівника)

Акт здачі приймання робіт за цивільно-правовою угодою (для виконавця)


Науково-дослідна частина
Положення про науково-дослідну частину


Науково-технічна рада
Положення про науково-технічну раду НУВГП

Наказ про песональний склад науково-технічної ради НУВГП


Конкурс держбюджетних тем на 2017 рік
Наказ МОН про оголошення конкурсу

Форма проекту фундаментального або прикладного дослідження

Форма проекту науково-технічної (експериментальної) розробки


Звіт з науки за 2018 календарний рік
Інструкція щодо підготовки звіту з наукової роботи за 2018 календарний рік

Форма звіту з наукової роботи викладача

Форма звіту з наукової роботи кафедриПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці