Електронний банк методичного забезпечення

Методичні поради з курсу "Психологія та педагогіка" для проведення семінарських занять зі студентами спеціальності "Прикладна математика" ( 6.080200) РДТУ денної форми навчання / Грядунова Л.І., Морозов С.О., - Рівне: НУВГП, 2003.- 24 с.

045-107

 

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Культурологія" для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / О.П.Наконечна, Л.О.Стасюк, Т.А.Коберська – Рівне: НУВГП. 2005. -27 с.

045-112

 

Методичні поради з курсу "Логіка" для проведення семінарських занять зі студентами спеціальностей "Облік і аудит" (6.050106) та "Економіка підприємства" (6.050107) НУВГП / С.О.Морозов, Рівне, НУВГП, 2005. - 15 с.

045-117

 

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів заочної форми навчання НУВГП напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / Наконечна О.П., Стасюк Л. О., Ветвінська Н.О. – Рівне: НУВГП, 2009. – 48 с.

045-123

 

Методичні рекомендації та завдання для семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «Культурологія» для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей напрямів підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємництва», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Наконечна О.П., Стасюк Л. О., Ветвінська Н.О. – Рівне: НУВГП, 2009. – 40 с.

045-124

 

Методичні поради та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Філософія» для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / Наконечна О.П., Гаєвська С.Р. Рівне: НУВГП. 2011. - 49 С.

045-126

 

 

Плани семінарських занять

Плани семінарських занять і методичні рекомендації з курсу "Психологія" для студентів усіх спеціальностей УДУВГП денної форми навчання. (Грядунова Л.І., Морозов С.О. Рівне: УДУВГП, 2004 - 31 с.)

045-108

 

Плани семінарських занять з курсу "Філософія" для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / О.П.Наконечна, Л.Д.Світайло, Рівне: 2005. - 35 С.

045-111

 

Плани семінарських занять та індивідуальні завдання із курсу "Філософія" для студентів спеціальностей "Гідротехнічне будівництво" ( 6.092100), "Гідроенергетика" ( 6.090500), "Землевпорядкування та кадастр"," Геоінформаціні системи і технології"( 6.070900),"Екологія та охорона навколишнього середовища"( 6.070800), "Агрохімія і грунтознавство" ( 6.130101), "Водні біоресурси" ( 6.130301), "Гідромеліорація"( 6.092600) в умовах модульно-рейтингової системи навчання / С.Р.Гаєвська. - Рівне: НУВГП, 2004.- 36 с.

045-114

 

Плани семінарських занять та проблемно-пошукові завдання з курсу "Етика та естетика" для студентів спеціальностей "Облік і аудит", "Економіка підприємства" (6.050100), "Менеджмент організацій" (6.050200), "Управління трудовими ресурсами" ( 6.100400) денной форми навчання НУВГП / О.П.Наконечна, А.Є.Залужна - Рівне, 2004. - 19 с.

045-115

 

Тематика контрольних робіт
та методичні рекомендації

Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації з курсу "Психологія" для студентів заочної форми навчання НУВГП / Грядунова Л.І., Морозов С.О, Рівне: НУВГП, 2004.

045-109

 

Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Філософія" для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / Наконечна О.П., Світайло Л.Д., Залужна А.Є., Нестеренко В.Т. - Рівне. НУВГП. 2005 - 32 с.

045-110

 

Тематика контрольних робіт і методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Етика і естетика" для студентів заочної форми навчання НУВГП / Наконечна О.П.. Залужна А.Є., Рівне: НУВГП, 2005, - 32 с.

045-116

 

Тематика контрольних робіт з курсу "Логіка" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання НУВГП / С.О.Морозов, Рівне: НУВГП, 2005. – 15 с.

045-118

 

Робочі програми
за навчальними дисциплінами

«Етика і естетика»

 

«Культурологія»

 

«Психологія»

 

«Релігієзнавство»

 

Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни. – Рівне, НУВГП, 2011. – 23 с.

 

Філософські проблеми наукового пізнання. - Рівне, НУВГП, 2011 - 16 С.