На кафедрі державного управління та місцевого самоврядування функціонує дві методичних комісії:

    1. методична комісія за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" в складі:

голова комісісї - д.держ.упр., професор Шпак Юрій Валерійович

заступник голови - к.держ.упр., доцент Дробко Едуард Васильович

члени комісісї - к.т.н., доцент Корбутяк Віктор Іванович, к.держ.упр., доцент Бутник Олена Олександрівна

секретар - діловод кафедри Вострікова Наталія Володимирівна

    2. методична комісія за напрямом підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" в складі:

голова комісісї - к.т.н., доцент Корбутяк Віктор Іванович

заступник голови - к.е.н., доцент Антонова Світлана Євгеніївна

члени комісісї - к.е.н., доцент Валюх Андрій Миколайович, к.держ.упр., доцент Бутник Олена Олександрівна

секретар - діловод кафедри Вострікова Наталія Володимирівна