Керівництво

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Лагоднюк Олег АнатолійовичГолова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
Сорока Валерій СтепановичЗаступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Костюкова Тамара АндріївнаВчений секретар, заступник завідувача навчально-методичного відділу

Комісії:

Члени науково-методичної ради

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Андрушков В’ячеслав Івановичк.т.н., доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки
Антонова Світлана Євгенівнак.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Бабич Євгеній Михайловичд.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Бадинський Леонід Олексійовичк.т.н., начальник відділу міжнародних зв’язків центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв'язків
Білецький Анатолій Альфонсовичк.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки
Брежицька Олена Анатоліївнак.с.г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи
Власюк Юлія Іллівнавикладач-методист, голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП
Волкова Людмила Андріївнак.с.-г.н., професор, в.о. завідувача кафедри водної інженерії та водних технологій
Грицюк Петро Михайловичд.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
Дворкін Леонід Йосиповичд.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства
Дмитрійчук Катерина Олексіївнаметодист Автотранспортного коледжу НУВГП
Древецький Володимир Володимировичд.т.н., професор завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту
Клімова Анастасія Вадимівназавідувач відділу ліцензування та акредитації
Клімов Сергій Васильовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри гідроінформатики
Клюха Оксана Олександрівнак.т.н., доцент кафедри менеджменту
Ковальчук Наталія Сергіївнак.с.-г.н., доцент, завідувач навчально-методичного відділу
Кондратюк Інна Володимирівнавикладач-методист, голова циклової комісії фундаментальних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП
Корбутяк Віктор Івановичк.т.н., доцент, начальник відділу якості освіти
Крива Алла Василівнадиректор Наукової бібліотеки НУВГП
Кристопчук Михайло Євгеновичк.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних технологій та технічного сервісу
Кузнецова Олена Тимофіївнак.н.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри фізичного виховання
Лисачок Алла Василівнакерівник відділу з навчально-виховної роботи  Студентського парламенту
Лук’янчук Олександр Петровичдоцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин та обладнання
Макаренко Руслан Миколайовичк.т.н., професор, директор ННІ будівництва та архітектури
Малевич Леся Дмитрівнак.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства
Мартинов Сергій Юрійовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, завідувач кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін
Марчук Микола Михайловичк.т.н., професор, директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства
Мартинюк Петро Миколайовичд.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики
Нестерчук Наталія Євгенівнад.н. з фіз.вих. і спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання
Остапчук Сергій Миколайовичк.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії
Пасічнюк Василь Борисовичстарший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін
Примачок Людмила Леонтіївнак.п.н., доцент кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації
Серілко Леонід Степановичк.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Сафоник Андрій Петровичд.т.н., професор кафедри кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Сіпайло Леонід Георгійовичк.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Степанченко Ольга Миколаївнак.т.н., доцент кафедри прикладної математики
Тадеєв Петро Олександровичд.пед.н., професор, директор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки
Тадеєва Марія Іванівнад.пед.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов
Тимейчук Орест Юрійовичк.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства
Турбал Юрій Васильовичд.т.н., професор кафедри прикладної математики, директор ННІ заочно-дистанційного навчання
Туровська Галина Іванівнак.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності
Хлапук Микола Миколайовичдиректор ННІ водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва
Смолінська Ольга Едвардівнак.арх., доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну;
Швець Федор Дмитровичк.т.н., доцент кафедри менеджменту, директора навчально-наукового центру незалежного оцінювання
Гринько Лілія Анатоліївнаметодист вищої категорії навчально-методичного відділу

Комісія внутрішнього моніторингу освітньої діяльності

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Корбутяк Віктор Івановичголова комісії, начальник відділу якості освіти, к.т.н., доцент
Клюха Оксана Олександрівнасекретар комісії, к.т.н., доцент кафедри менеджменту, завідувач відділу працевлаштування та профорієнтації
Сафоник Андрій Петровичд.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Макаренко Руслан Миколайовичк.т.н., професор, директор ННІ будівництва та архітектури
Мартинюк Петро Миколайовичд.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики
Мартинов Сергій Юрійовичк.т.н., доцент, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи

Комісія з методичного забезпечення

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Білецький Анатолій Альфонсовичголова комісії к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки
Гринько Лілія Анатоліївнасекретар комісії, методист вищої категорії навчально-методичного відділу
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства
Тимейчук Орест Юрійовичк.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин;
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, завідувач кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін
Крива Алла Василівнадиректор Наукової бібліотеки НУВГП
Клімов Сергій Васильовичзавідувач кафедри гідроінформатики, к.т.н., доцент
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу НУВГП з навчально-методичної роботи
Сіпайло Леонід Георгійовичк.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Туровська Галина Іванівнак.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

Комісія із забезпечення якості освіти

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Марчук Микола Михайловичголова комісії, директор ННМІ, к.т.н., професор
Лисачок Алла Василівнасекретар комісії, керівник відділу з навчально-виховної роботи Студентського парламенту
Бадинський Леонід Олексійовичк.т.н., начальник відділу міжнародних зв’язків центру міжнародного співробітництва та освіти
Клімова Анастасія Вадимівназавідувач відділу ліцензування та акредитації
Брежицька Олена Анатоліївнак.с.-г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Ковальчук Наталія Сергіївнак.с.-г.н., доцент, завідувач навчально-методичного відділу
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту
Сорока Валерій Степановичк.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Корбутяк Віктор Івановичк.т.н., доцент, начальник відділу якості освіти

Інформація станом на 28.01.2019рЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки