Керівництво

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Лагоднюк Олег АнатолійовичГолова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
Сорока Валерій СтепановичЗаступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Костюкова Тамара АндріївнаВчений секретар, заступник завідувача навчально-методичного відділу

Комісії:

Члени науково-методичної ради

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Антоневич Ольга Йосипівна методист Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП;
Бабич Євгеній Михайловичд.т.н, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд;
Бадинський Леонід Олексійовичк.т.н., завідувач сектору міжнародних відносин Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин;
Білецький Анатолій Альфонсовичк.т.н., доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем;
Василів Володимир Богдановичк.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики;
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи;
Веретін Людмила Станіславівназавідувач підготовчого відділення;
Грицюк Петро Михайловичд.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;
Гопчак Ігор Васильовичк.геогр.н., доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;
Дворкін Леонід Йосиповичд.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства;
Дмитрійчук Катерина Олексіївнаметодист Автотранспортного технікуму;
Древецький Володимир Володимировичд.т.н., професор завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
Жомирук Руслан Валентиновичк.т.н., доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту;
Клімова Анастасія Вадимівназавідувач відділу ліцензування та акредитації;
Корбутяк Віктор Іванович начальник відділу якості освіти;
Кочубей Алла Володимирівнак.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри суспільних дисциплін;
Крива Алла Василівнадиректор Наукової бібліотеки НУВГП;
Кізєєв Микола Дмитровичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;
Кристопчук Михайло Євгеновичк.т.н., доцент кафедри транспортних технологій та технічного сервісу;
Кирикович Віктор Дмитровичк.т.н., директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
Клименко Микола Олександровичдиректор ННІ агроекології та землеустрою, д.с.-г.н., професор;
Клімов Сергій Васильовичк.т.н., доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем;
Ковальчук Наталія Сергіївназавідувач навчально методичного відділу;
Корнилов Леонід Володимировичк.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;
Кузнєцова Олена Тимофіївнак.н.ф.в. і сп., доцент кафедри фізичного виховання;
Літвінчук Альона Теофанівнаст. викладач кафедри іноземних мов
Макаренко Руслан Миколайовичк.т.н., директор ННІ будівництва та архітектури;
Малевич Леся Дмитрівнак.філол.н., завідувач кафедри українознавства;
Михайлишин Ольга Леонідівнад.арх., завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну;
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін;
Марчук Микола Михайловичдиректор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства;
Нікитенко Дмитро Валерїйовичк.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії;
Мартинюк Петро Миколайовичд.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри прикладної математики;
Савлук Андрій Петровичголова навчально-наукового комітету Студентської ради НУВГП;
Самолюк Наталія Миколаївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів та підприємництва;
Скрипчук Петро Михайловичд.е.н., професор кафедри менеджменту;
Сокаль Валентина Анатоліївнак.пед.н., завідувач відділу працевлаштування та профорієнтації;
Степанченко Ольга Миколаївнак.т.н., доцент кафедри прикладної математики;
Тадєєв Петро Олександровичдиректор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, д.пед.н., професор;
Тимейчук Орест Юрійовичк.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин;
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства;
Хлапук Микола Миколайовичдиректор ННІ водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва.

Комісія внутрішнього моніторингу

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Мартинюк Петро Миколайовичголова комісії внутрішнього моніторингу, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри прикладної математики;
Клімова Анастасія Вадимівназаступник голови комісії внутрішнього моніторингу, завідувач відділу ліцензування та акредитації;
Савлук Андрій Петровичсекретар, голова навчально-наукового комітету Студентської ради НУВГП
Сорока Валерій СтепановичЗаступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Степанченко Ольга Миколаївнак.т.н., доцент кафедри прикладної математики;
Тимейчук Орест Юрійовичк.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин;
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства;
Гопчак Ігор Васильовичк.геогр.н., доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;
Крива Алла Василівнадиректор Наукової бібліотеки НУВГП;
Кізєєв Микола Дмитровичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;
Кирикович Віктор Дмитровичк.т.н., директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
Корнилов Леоніл Володимировичк.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;
Кочубей Алла Володимирівнак.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри суспільних дисциплін;
Макаренко Руслан Миколайовичк.т.н., директор ННІ будівництва та архітектури;
Михайлишин Ольга Леонідівнак.арх., завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну;
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін;
Малевич Леся Дмитрівнак.філол.н., завідувач кафедри українознавства;
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи;

Комісія з методичного забезпечення

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Грицюк Петро Михайловичголова комісії з методичного забезпечення, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;
Василів Володимир Богдановичзаступник голови комісії з методичного забезпечення, к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Лагоднюк Олег АнатолійовичГолова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи;
Гопчак Ігор Васильовичк.геогр.н., доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;
Дмитрійчук Катерина Олексіївнаметодист Автотранспортного технікуму;
Древецький Володимир Володимировичд.т.н., професор завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту;
Кирикович Віктор Дмитровичк.т.н., директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
Клименко Микола Олександровичдиректор ННІ агроекології та землеустрою, д.с.-г.н., професор;
Клімова Анастасія Вадимівназавідувач відділу ліцензування та акредитації;
Крива Алла Василівнадиректор Наукової бібліотеки НУВГП;
Кристопчук  Михайло Євгеновичк.т.н., доцент кафедри транспортних технологій та технічного сервісу;
Літвінчук Альона Теофанівнаст. викладач кафедри іноземних мов
Корнилов Леоніл Володимировичк.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства;

Комісія з якості освіти

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Марчук Микола Михайловичголова комісії з якості навчання, директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства;
Лагоднюк Олег Анатолійовичголова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
Сорока Валерій СтепановичЗаступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Бабич Євгеній Михайловичд.т.н, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд;
Скрипчук Петро Михайловичд.е.н., професор кафедри менеджменту;
Хлапук Микола Миколайовичдиректор ННІ водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва;
Клименко Микола Олександровичдиректор ННІ агроекології та землеустрою, д.с.-г.н., професор;
Тадєєв Петро Олександровичдиректор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, д.пед.н., професор;
Корбутяк Віктор Івановичначальник відділу якості освіти;
Кочубей Алла Володимирівнак.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри суспільних дисциплін;
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін;
Малевич Леся Дмитрівнак.філол.н., завідувач кафедри українознавства;
Ковальчук Наталія Сергіївназавідувач навчально-методичного відділу;


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці