Керівництво

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Лагоднюк Олег АнатолійовичГолова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
Сорока Валерій СтепановичЗаступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Костюкова Тамара АндріївнаВчений секретар, заступник завідувача навчально-методичного відділу


Члени науково-методичної ради

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Антонова Світлана Євгенівнак.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Бабич Євгеній Михайловичд.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Бадинський Леонід Олексійовичк.т.н., начальник відділу міжнародних зв’язків центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв'язків
Білецький Анатолій Альфонсовичк.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки
Брежицька Олена Анатоліївнак.с.г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Василець Святослав Володимировичд.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та компютерно-інтегрованих технологій
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи
Волк Павло Павловичк.т.н., доцент кафедри водної інженерії та водних технологій
Володимирець Віталій Олександрович к.т.н., доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП 
Гроховська Юлія Романівнад.с.-г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Гринько Лілія Анатоліївнаметодист вищої категорії навчально-методичного відділу
Грицюк Петро Михайловичд.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
Дворкін Леонід Йосиповичд.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства
Дмитрійчук Катерина Олексіївнаметодист Автотранспортного коледжу НУВГП
Древецький Володимир Володимировичд.т.н., професор завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Житковський Вадим Володимировичк.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту
Клімова Анастасія Вадимівназавідувач відділу ліцензування та акредитації
Клімов Сергій Васильовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри гідроінформатики
Клюха Оксана Олександрівнак.т.н., доцент кафедри менеджменту
Ковальчук Наталія Сергіївнак.с.-г.н., доцент, завідувач навчально-методичного відділу
Кондратюк Інна Володимирівнавикладач-методист, голова циклової комісії фундаментальних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП
Корбутяк Віктор Івановичк.т.н., доцент, начальник відділу якості освіти
Крива Алла Василівнадиректор Наукової бібліотеки НУВГП
Кристопчук Михайло Євгеновичк.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних технологій та технічного сервісу
Кузнецова Олена Тимофіївнак.н.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри фізичного виховання
Макаренко Руслан Миколайовичк.т.н., професор, директор ННІ будівництва та архітектури
Малевич Леся Дмитрівнак.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства
Мартинов Сергій Юрійовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, завідувач кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін
Марчук Микола Михайловичк.т.н., професор, директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства
Мартинюк Петро Миколайовичд.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики
Мазур Наталія Олексіївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів та підприємництва
Мельничук  Юлія Іванівнав.о. завідувача кафедри правових природоохоронних дисциплін, к.філос.н.
Мороз Еліна Григорівна к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 
Нестерчук Наталія Євгенівнад.н. з фіз.вих. і спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання
Ногас Анжела Олександрівнак.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри медико-психологічних дисциплін
Остапчук Сергій Миколайовичк.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії
Пасічнюк Василь Борисовичстарший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін
Примачок Людмила Леонтіївнак.п.н., доцент кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації
Серілко Леонід Степановичк.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Сафоник Андрій Петровичд.т.н., професор кафедри кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Cиротинська Алла Павлівнак.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, заступник директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту
Тадеєв Петро Олександровичд.пед.н., професор, директор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки
Тимейчук Орест Юрійовичк.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства
Туровська Галина Іванівнак.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності
Швець Федір Дмитровичк.т.н., доцент кафедри менеджменту, директора навчально-наукового центру незалежного оцінювання
Шульган Роман Богдановичк.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики, заступник директора навчально-наукового інституту агроекології та землеустроюІнформація станом на 24.02.2020 р