Керівництво

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Лагоднюк Олег АнатолійовичГолова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
Сорока Валерій СтепановичЗаступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Костюкова Тамара АндріївнаВчений секретар, заступник завідувача навчально-методичного відділу

Комісії:

Члени науково-методичної ради

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Андрушков В’ячеслав Івановичк.т.н., доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки
Антонова Світлана Євгенівнак.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Бабич Євгеній Михайловичд.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Бадинський Леонід Олексійовичк.т.н., начальник відділу міжнародних зв’язків центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв'язків
Білецький Анатолій Альфонсовичк.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки
Брежицька Олена Анатоліївнак.с.г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи
Власюк Юлія Іллівнавикладач-методист, голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП
Волкова Людмила Андріївнак.с.-г.н., професор, в.о. завідувача кафедри водної інженерії та водних технологій
Грицюк Петро Михайловичд.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
Дворкін Леонід Йосиповичд.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства
Дмитрійчук Катерина Олексіївнаметодист Автотранспортного коледжу НУВГП
Древецький Володимир Володимировичд.т.н., професор завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту
Клімова Анастасія Вадимівназавідувач відділу ліцензування та акредитації
Клімов Сергій Васильовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри гідроінформатики
Клюха Оксана Олександрівнак.т.н., доцент кафедри менеджменту
Ковальчук Наталія Сергіївнак.с.-г.н., доцент, завідувач навчально-методичного відділу
Кондратюк Інна Володимирівнавикладач-методист, голова циклової комісії фундаментальних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП
Корбутяк Віктор Івановичк.т.н., доцент, начальник відділу якості освіти
Крива Алла Василівнадиректор Наукової бібліотеки НУВГП
Кристопчук Михайло Євгеновичк.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних технологій та технічного сервісу
Кузнецова Олена Тимофіївнак.н.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри фізичного виховання
Лисачок Алла Василівнакерівник відділу з навчально-виховної роботи  Студентського парламенту
Лук’янчук Олександр Петровичдоцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин та обладнання
Макаренко Руслан Миколайовичк.т.н., професор, директор ННІ будівництва та архітектури
Малевич Леся Дмитрівнак.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства
Мартинов Сергій Юрійовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, завідувач кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін
Марчук Микола Михайловичк.т.н., професор, директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства
Мартинюк Петро Миколайовичд.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики
Нестерчук Наталія Євгенівнад.н. з фіз.вих. і спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання
Остапчук Сергій Миколайовичк.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії
Пасічнюк Василь Борисовичстарший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін
Примачок Людмила Леонтіївнак.п.н., доцент кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації
Серілко Леонід Степановичк.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Сафоник Андрій Петровичд.т.н., професор кафедри кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Сіпайло Леонід Георгійовичк.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Степанченко Ольга Миколаївнак.т.н., доцент кафедри прикладної математики
Тадеєв Петро Олександровичд.пед.н., професор, директор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки
Тадеєва Марія Іванівнад.пед.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов
Тимейчук Орест Юрійовичк.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства
Турбал Юрій Васильовичд.т.н., професор кафедри прикладної математики, директор ННІ заочно-дистанційного навчання
Туровська Галина Іванівнак.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності
Хлапук Микола Миколайовичдиректор ННІ водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва
Смолінська Ольга Едвардівнак.арх., доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну;
Швець Федор Дмитровичк.т.н., доцент кафедри менеджменту, директора навчально-наукового центру незалежного оцінювання
Гринько Лілія Анатоліївнаметодист вищої категорії навчально-методичного відділу

Комісія внутрішнього моніторингу освітньої діяльності

Прізвище Ім'я По батьковіПосада

Мартинюк Петро Миколайович

голова комісії внутрішнього моніторингу, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри прикладної математики;

Клімова Анастасія Вадимівна

заступник голови комісії внутрішнього моніторингу, завідувач відділу ліцензування та акредитації;

Савлук Андрій Петрович

секретар, голова навчально-наукового комітету Студентської ради НУВГП

Сорока Валерій Степанович

Заступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Степанченко Ольга Миколаївна

к.т.н., доцент кафедри прикладної математики;

Тимейчук Орест Юрійович

к.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин;

Ткачук Олександр Андрійович

д.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства;

Гопчак Ігор Васильович

к.геогр.н., доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;

Крива Алла Василівна

директор Наукової бібліотеки НУВГП;

Кізєєв Микола Дмитрович

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;

Кирикович Віктор Дмитрович

к.т.н., директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання;

Корнилов Леоніл Володимирович

к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;

Кочубей Алла Володимирівна

к.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри суспільних дисциплін;

Макаренко Руслан Миколайович

к.т.н., директор ННІ будівництва та архітектури;

Михайлишин Ольга Леонідівна

к.арх., завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну;

Міщук Інна Володимирівна

к.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін;

Малевич Леся Дмитрівна

к.філол.н., завідувач кафедри українознавства;

Васьковець Лідія Іванівна

заступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи;

Комісія з методичного забезпечення

Прізвище Ім'я По батьковіПосада

Грицюк Петро Михайлович

голова комісії з методичного забезпечення, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;

Василів Володимир Богданович

заступник голови комісії з методичного забезпечення, к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики

Лагоднюк Олег Анатолійович

Голова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи

Васьковець Лідія Іванівна

заступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи;

Гопчак Ігор Васильович

к.геогр.н., доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;

Дмитрійчук Катерина Олексіївна

методист Автотранспортного технікуму;

Древецький Володимир Володимирович

д.т.н., професор завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

Зубілевич Світлана Яківна

к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту;

Кирикович Віктор Дмитрович

к.т.н., директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання;

Клименко Микола Олександрович

директор ННІ агроекології та землеустрою, д.с.-г.н., професор;

Клімова Анастасія Вадимівна

завідувач відділу ліцензування та акредитації;

Крива Алла Василівна

директор Наукової бібліотеки НУВГП;

Кристопчук  Михайло Євгенович

к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій та технічного сервісу;

Літвінчук Альона Теофанівна

ст. викладач кафедри іноземних мов

Корнилов Леоніл Володимирович

к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики;

Ткачук Олександр Андрійович

д.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства;

Комісія з якості освіти

Прізвище Ім'я По батьковіПосада

Марчук Микола Михайлович

голова комісії з якості навчання, директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства;

Лагоднюк Олег Анатолійович

голова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи

Сорока Валерій Степанович

Заступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Бабич Євгеній Михайлович

д.т.н, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд;

Скрипчук Петро Михайлович

д.е.н., професор кафедри менеджменту;

Хлапук Микола Миколайович

директор ННІ водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва;

Клименко Микола Олександрович

директор ННІ агроекології та землеустрою, д.с.-г.н., професор;

Тадєєв Петро Олександрович

директор ННІ автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, д.пед.н., професор;

Корбутяк Віктор Іванович

начальник відділу якості освіти;

Кочубей Алла Володимирівна

к.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри суспільних дисциплін;

Міщук Інна Володимирівна

к.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін;

Малевич Леся Дмитрівна

к.філол.н., завідувач кафедри українознавства;

Ковальчук Наталія Сергіївна

завідувач навчально-методичного відділу;

Інформація станом на 28.11.2018рПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці