Нормативно-правові документи

Розпорядження про інформативність сайту університету № 43 від 26.09.2016

Положення про науково-методичну раду Національного університету водного господарства та природокористування 2016

Положення про порядок надання виданням навчальної та навчально-методичної літератури грифів НУВГП 2016

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 2016

Договір між співавторами твору 2018

Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та доповненнями 2017

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій зі змінами та доповненнями 2017

Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт 2017

Положення про школу лідерства НУВГП 2017

Положення про організацію викладання іноземних мов (нова редакція) 2018

Наказ № 434 від 17.07.2018 «Про склад науково-методичної ради на 2018-2019 н.р.

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП (нова редакція). Введено в дію наказом ректора № 408 від 06.07.2018.

Наказ № 50 від 15.11.2018 «Про підготовку до підтвердження статусу Національного ЗВО».

ВИМОГИ до підготовки рукописів навчальної, наукової, навчально-методичної літератури і видання в редакційно-видавничому відділі та розміщення в цифровому репозиторії університету. 2018

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання виданням навчальної та навчально-методичної літератури грифів вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування 2016.

Порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів у європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) (зі змінами та доповненнями). 2016

Інструктивно-методичні матеріали для проведення експертизи рукописів навчальних видань 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВИЙ ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ) 2019

ПОЛОЖЕННЯ про започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування. 2019

ПОЛОЖЕННЯ про Програму національних обмінів «Плацкарт» у Національному університеті водного господарства та природокористування 2019

«Тимчасове Положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування».2019

«Порядок організації підвищення кваліфікації та розвитку компетентностей навчально-допоміжного та адміністративного персоналу».2019

«Регламент роботи науково-методичної ради НУВГП». 2019Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки