Нормативно-правові документи

Розпорядження про інформативність сайту університету № 43 від 26.09.2016

Положення про науково-методичну раду Національного університету водного господарства та природокористування

Метод рекомендації для підготовки рукописів навчальної літератури, видання в РВВ...2016

Положення про порядок надання виданням навчальної та навчально-методичної літератури грифів НУВГП

Положення про проведення відкритих занять в НУВГП 2016 20.04.16 на ВР

Про склад науково-методичної ради на 2016-2017 рік, наказ №518

Наказ № 280 від 03.06.2016 про зміни в складі НМР

Наказ № 173 від 05.04.2016 Положення про НМР та зміни в складі

Наказ № 106 від 26.02.2016 р. про склад науково-методичних комісій

Наказ № 48 від 09.02.2016 р. про склад науково-методичної ради НУВГП

Наказ №726 від 27.12.2016 положення про семестровий контроль

Наказ №732 від 29.12.2016 Про підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Договір між співавторами твору

Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та доповненнями 2017

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій зі змінами та доповненнями 2017

Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт 2017

Наказ № 477 від 14.09.2017 р.

Про затвердження складу науково-методичної ради університету на 2017-2018 н.р.

Положення про школу лідерства НУВГП

Положення про організацію викладання іноземних мов

Члени НМР відповідно до наказу №434 від 17.07.2018

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП (нова редакція). Введено в дію наказом ректора № 408 від 06.07.2018.Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці