Наукові заходи та публікації

Міжнародна наукова конференція «ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БІЗНЕСІ ТА ПРОЕКТАХ»
Міжнародна наукова конференція «ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БІЗНЕСІ ТА ПРОЕКТАХ»

Міжнародний гуманітарний університет запрошує науково-педагогічних працівників ЗВО, молодих науковців та студентів взяти участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції…

Міжнародна науково-технічна конференція  «Енергоефективність на транспорті»
Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність на транспорті»

Український державний університет залізничного транспорту запрошує науково-педагогічних працівників, фахівців транспортного комплексу, будівельної, машино-будівельної та інших галузей промисловості…

Круглий стіл «Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності»
Круглий стіл «Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності»

Інститут економіки Класичного приватного університету запрошує науково-педагогічних працівників, науковців та практиків, молодих вчених та студентів взяти участь у роботі круглого столу на тему…

Міжнародна конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
Міжнародна конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»

Вінницький торговельно-економічний інститут  Київського національного торговельно-економічного університету запрошує науковців, аспірантів та молодих вчених взяти участь у роботі VІІІ…

Колективна монографія «Система публічного управління в умовах децентралізації влади»
Колективна монографія «Система публічного управління в умовах децентралізації влади»

Куявський університет у Влоцлавеку спільно з Університетом митної справи та фінансів запрошують науковців, викладачів та аспірантів  взяти участь у написанні колективної монографії на тему…

Всеукраїнський пленер з питань природничих наук для студентів, аспірантів та молодих вчених
Всеукраїнський пленер з питань природничих наук для студентів, аспірантів та молодих вчених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Одеського державного екологічного університету запрошує магістрів, аспірантів та молодих вчених України до участі у…

Міжнародна конференція «Енергоефективне будівництво, безпека інженерних об’єктів і моніторинг забруднення навколишнього середовища 2020»
Міжнародна конференція «Енергоефективне будівництво, безпека інженерних об’єктів і моніторинг забруднення навколишнього середовища 2020»

ЗАТ «Брестський науково-технологічний парк» (Республіка Білорусь) спільно з закладом освіти «Брестський державний технічний університет» (Республіка Білорусь) та Аньхойським…

Міжнародна конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»
Міжнародна конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж запрошує науково-педагогічних працівників, науковців, фахівців-практиків з економічної науки, освіти та соціальної…

Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»
Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

Наукова платформа Open Science Laboratory запрошує науково-педагогічних працівників та молодих науковців  взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні…

Міжнародна конференція «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції»
Міжнародна конференція «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції»

Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного  університету  запрошує  науковців, викладачів,  аспірантів та молодих вчених  до…

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики – 2020»
Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики – 2020»

Херсонський національний технічний університет запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції  студентів, аспірантів та молодих…

Всеукраїнська  конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»
Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»

Маріупольський державний університет запрошує студентів та молодих вчених взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції студентів, аспірантів та молодих учених…

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень запрошує науковців, докторантів, аспірантів та студентів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми…

Колективна монографія: «Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку»
Колективна монографія: «Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів,  представників підприємницьких структур  взяти участь у написанні колективної…

Публікація статей у фаховому науковому виданні «Причорноморські економічні студії»
Публікація статей у фаховому науковому виданні «Причорноморські економічні студії»

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій запрошує всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науково-практичним журналом «Причорноморські економічні студії». У…

Міжнародна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини»
Міжнародна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини»

Одеський національний морський університет за підтримки Наукового проекту  SWorld  планують провести ІІІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективні технології для…

Конкурс есе WTO Essay Award
Конкурс есе WTO Essay Award

Молоді науковці-економісти університету  мають можливість взяти участь у щорічному конкурсі есе WTO Essay Award. Метою проведення конкурсу є сприяння здійснення якісних наукових…

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології-2020»
Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології-2020»

Факультет психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна запрошує аспірантів та студентів взяти участь у дистанційній Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції…

Публікація статей у фаховому науковому журналі «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво»
Публікація статей у фаховому науковому журналі «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво»

Редакція науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей у черговому випуску №2 (113),…

Міжнарона конференція «Європейська проєктна культура в Україні: стан та перспективи»
Міжнарона конференція «Європейська проєктна культура в Україні: стан та перспективи»

Запорізький національний університет спільно з МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», ГО «Інноваційний університет», Національним Еразмус+ офісом в Україні,…

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2020)
Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2020)

Національний авіаційний університет запрошує науковців, аспірантів та студентів взяти участь у  ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні…

Міжнародна конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах»
Міжнародна конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень запрошує науковців, докторантів, аспірантів та студентів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання економіки,…

Міжнародна конференція «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики»
Міжнародна конференція «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики»

Університет митної справи та фінансів запрошує науковців, молодих вчених та фахівців з правової науки взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Український правовий вимір:…

Міжнародна інтернет-конференція «Відкриті еволюціонуючі системи»
Міжнародна інтернет-конференція «Відкриті еволюціонуючі системи»

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Київ) запрошує науково-педагогічних працівників, науковців та молодих вчених взяти участь у  V Міжнародній науково-практичній…

Міжнародна наукоово-практична конференція молодих вчених та студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України»
Міжнародна наукоово-практична конференція молодих вчених та студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України»

Кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету  запрошує молодих науковців взяти участь у  VІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів,…

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»

Оргкомітет  міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 47) запрошує науковців, молодих…

Міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології»
Міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології»

Український інститут експертизи рослин запрошує всіх зацікавлених осіб взяти участь у роботі І міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться 10-12 вересня 2020 року за адресою м. Київ,…

Колективна монографія «Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів»
Колективна монографія «Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів»

Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського запрошує науковців взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії «Особливості соціально-економічного поступу…

Міжнародна наукова конференція«Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта»
Міжнародна наукова конференція«Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта»

Національний університет «Острозька академія» запрошує науково-педагогічних працівників, молодих вчених та студентів взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Україна та…

Всеукраїнська конференція студентів та молодих вчених «Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій»
Всеукраїнська конференція студентів та молодих вчених «Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій»

Одеська національна академія харчових технологій  запрошує студентів і молодих вчених взяти участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів…

Всеукраїнська конференція студентів і  молодих вчених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»
Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»

Маріупольський державний університет  запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених…

Всеукраїнська студентська конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Всеукраїнська студентська конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»

Вінницький торговельно-економічний інститут запрошує здобувачів вищої освіти взяти участь у IX Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми ефективного…

Міжнародна конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»
Міжнародна конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка запрошує фахівців у галузі права, науковців, практикуючих юристів, викладачів та здобувачів вищої освіти взяти участь у ІІI…

Міжнародна наукова конференція «Природне середовище Полісся та науково-практичні аспекти раціонального ресурсокористування»
Міжнародна наукова конференція «Природне середовище Полісся та науково-практичні аспекти раціонального ресурсокористування»

Поліський аграрно-екологічний інститут НАН Білорусії запрошує науковців та фахівців, які займаються проблемами раціонального ресурсокористування,  взяти участь у ІХ Міжнародній науковій…

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи»

Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет  запрошує студентів та науково-педагогічних працівників  взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній…

Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIETY»
Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIETY»

International Science Group запрошує студентів, молодих науковців та  науково-педагогічних працівників взяти участь в дистанційній міждисциплінарній міжнародній науково-практичній конференції…

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку»
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень  запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів взяти участь у  Міжнародній науково-практичній конференції…

«Scholarship в Україні»
«Scholarship в Україні»

24 січня 2020 року стартував V конкурс соціального проекту «Scholarship в Україні», спрямований на допомогу талановитій українській молоді. Переможці даного конкурсу зможуть оплатити…

Міжнародна конференція «Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат»
Міжнародна конференція «Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат»

Інститут екології Карпат НАН України запрошуємо науковців, фахівців, молодих вчених взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Проблеми уникнення втрат біорізноманіття…

Всеукраїнська науково-практична конференція «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я»
Всеукраїнська науково-практична конференція «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди запрошує науковців, викладачів закладів вищої освіти, молодих вчених  та студентів взяти участь у Х (ювілейній)…

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав) запрошує науковців, викладачів, аспірантів взяти участь  у III Міжнародній…

Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy for youth»
Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy for youth»

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» запрошує студентів взяти участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт «Лови хвилю: цифрова…

Розпочато прийом статей до Студентського вісника НУВГП
Розпочато прийом статей до Студентського вісника НУВГП

Шановні студенти та керівники наукових гуртків! Нагадуємо, що впродовж навчального року існує можливість подати статті студентів за результатами проведених ними наукових досліджень для публікації у…

Міжнародний науковий журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" запрошує до співпраці
Міжнародний науковий журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" запрошує до співпраці

Редакція міжнародного наукового журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва» запрошує фахівців та науковців до співпраці  з метою  публікації результатів досліджень, що…Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки