Наукові заходи та публікації

Міжнародна конференція «Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення»
Міжнародна конференція «Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення»

Наукова економічна організація «Перспектива» запрошує студентів, аспірантів, молодих вчених взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стабільність національної…

Всеукраїнський пленер з питань природничих наук для молодих науковців
Всеукраїнський пленер з питань природничих наук для молодих науковців

Наукове товариство Одеського державного екологічного університету  запрошує магістрів, аспірантів та молодих вчених  долучитися до участі у «IІІ-му Всеукраїнському пленері з питань…

Міжнародна конференція «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища»
Міжнародна конференція «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища»

Факультет права, економіки та управління Університету міста Ле-Ман (Франція) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна) запрошує вчених,…

Всеукраїнська конференція «Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: національні особливості та світові тенденції»
Всеукраїнська конференція «Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: національні особливості та світові тенденції»

Київський економічний науковий центр запрошує науковців, молодих вчених взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво:…

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій – від теорії до практики»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій – від теорії до практики»

Одеський національний економічний університет спільно з ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та Міністерством освіти і науки України виступили…

Всеукраїнська конференція «Євроінтеграція екологічної політики України»
Всеукраїнська конференція «Євроінтеграція екологічної політики України»

Кафедра екологічного права і контролю  Одеського державного екологічного університету  запрошує  науково-педагогічних працівників, науковців, молодих вчених взяти участь у…

Міжнародна конференція «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2019)
Міжнародна конференція «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2019)

Факультет обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного  університету ім. Б. Хмельницького  запрошує науковців, аспірантів, студентів  взяти…

Міжнародна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права»
Міжнародна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень запрошує  вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів та магістрантів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції…

Заходи до Дня науки в Україні
Заходи до Дня науки в Україні

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME запрошує всіх зацікавлених осіб  взяти участь в SPACETIME SCIENCE DAYS, які включають низку наукових, освітніх та благодійних…

Міжнародна конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування»
Міжнародна конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування»

Луцький національний технічний університет спільно з  Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ та провідними закладами вищої освіти в галузі матеріалознавства  України,…

Міжнародна конференція «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні»
Міжнародна конференція «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні»

Львівський інститут економіки і туризму   запрошує науковців, аспірантів, докторантів, фахівців, які активно займаються науковими та практичними дослідженнями туристичної галузі в…

Міжнародна конференція «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин»
Міжнародна конференція «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин»

Львівська економічна фундація запрошує молодих вчених та студентів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних…

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіку країн v-4»
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіку країн v-4»

Університет державної фіскальної служби України разом з міжнародними партнерами запрошує науково-педагогічних працівників, молодих вчених, студентів взяти участь у роботі Х Міжнародної…

Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій»
Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій»

Факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ імені Івана Пулюя запрошує   фахівців з інформаційних технологій, науковців та молодих вчених взяти участь у ІV…

Міжнародна конференція «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»
Міжнародна конференція «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів, представників підприємницьких структур взяти участь у…

Міжнародна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту»
Міжнародна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту»

Вінницький національний технічний університет запрошує науковців, молодих вчених взяти участь у роботі І Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та…

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів»
Міжнародна конференція «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів»

Університет митної справи та фінансів запрошує науковців, молодих вчених взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів»,…

Всеукраїнська конференція «Євроінтеграція екологічної політики України»
Всеукраїнська конференція «Євроінтеграція екологічної політики України»

Кафедра екологічного права і контролю Одеського державного екологічного університету запрошує науковців, фахівців, молодих вчених та студентів, які досліджують та вивчають питання охорони, контролю…

Міжнародний науково-практичний симпозіум «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»
Міжнародний науково-практичний симпозіум «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»

 Оргкомітет ІІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки», який буде проведено 17-18 травня 2019 року в…

Обласна наукова конференція обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології»
Обласна наукова конференція обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології»

Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» запрошує зацікавлену молодь взяти участь в обласній науково-практичній конференції студентів та обдарованої молоді з…

Всеукраїнська конференція молодих науковців «Наука та інновації як основні шляхи вирішення проблем модернізації економіки»
Всеукраїнська конференція молодих науковців «Наука та інновації як основні шляхи вирішення проблем модернізації економіки»

Центр економічних досліджень запрошує молодих вчених, аспірантів, здобувачів та студентів взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука та інновації як основні шляхи…

Триває прийом робіт на конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту
Триває прийом робіт на конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту

Студенти бакалаврату, магістратури, а також аспіранти можуть подати заявки на участь у Всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі проектів з екологічного та енергетичного…

Міжнародний науково-практичний форум “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”
Міжнародний науково-практичний форум “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”

Львівський національний аграрний університет запрошує всіх зацікавлених осіб взяти участь у роботі XX Міжнародного науково-практичного форуму “Теорія і практика розвитку агропромислового…

Мультидисциплінарна конференція для студентів та молодих вчених
Мультидисциплінарна конференція для студентів та молодих вчених

Чернігівський національний технологічний університет запрошує молодих науковців взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні…

Міжнародна студентська конференція «Україна. Європа. Світ: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення розвитку іншомовної компетентності»
Міжнародна студентська конференція «Україна. Європа. Світ: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення розвитку іншомовної компетентності»

Житомирський державний університеті імені Івана Франка запрошує зацікавлену молодь взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної студентської конференції «Україна. Європа. Світ:…

Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи»
Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи»

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» запрошує науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, аспірантів, здобувачів, студентів та усіх…

Міжнародна конференція  «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі»
Міжнародна конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі»

Центр фінансово-економічних наукових  досліджень запрошує викладачів, вчених, молодих науковців, магістрантів та фахівців економічного та правового спрямування взяти участь у  Міжнародній…

Технічний університет м. Варна запрошує до участі у Міжнародній конференції та науково-педагогічному стажуванні
Технічний університет м. Варна запрошує до участі у Міжнародній конференції та науково-педагогічному стажуванні

Технічний університет м. Варна запрошує науково-педагогічних працівників університету, вчених, фахівців інноваційних енергозберігаючих  та інформаційних технологій, спеціалістів якості освіти…

Студенти-науковці мають шанс випробувати свої сили на Міжнародному конкурсі в КрНУ
Студенти-науковці мають шанс випробувати свої сили на Міжнародному конкурсі в КрНУ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського спільно із провідними закордонними університетами Словаччини, Чехії, Китайської народної республіки, Латвії, Казахстану, Литви,…

Міжнародна конференція «Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями»
Міжнародна конференція «Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями»

Аналітичний центр «Нова Економіка» запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Становлення нової економіки в сучасних…

Міжнародна конференція «Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії»
Міжнародна конференція «Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії»

Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського запрошує науковців, аспірантів і здобувачів, а також студентів взяти участь у…

Міжнародна конференція «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики»
Міжнародна конференція «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики»

Університет митної справи та фінансів запрошує науково-педагогічних працівників, молодих учених, представників органів державної влади та місцевого самоврядування  взяти участь у Міжнародній…

Міжнародна конференція «Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки»
Міжнародна конференція «Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки»

Наукова економічна організація «Перспектива» запрошує студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих економістів  взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції…

Публікація у Науковому віснику Херсонського державного університету (серія «Економічні науки»)
Публікація у Науковому віснику Херсонського державного університету (серія «Економічні науки»)

Факультет економіки і менеджменту Херсонського державного університету пропонує фахівцям економічної галузі, науковцям та молодим вченим скористатися можливістю опублікувати статті у Науковому…

Міжнародна конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)»
Міжнародна конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)»

Луцький національний технічний університет запрошує науковців та молодих вчених взяти участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і…

Тренінг для викладачів: «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним?»
Тренінг для викладачів: «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним?»

ГО «Вектор прав людини» в рамках грантового проекту «Використання судових трансляцій під час навчання права» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в…

Міжнародна конференція, присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів
Міжнародна конференція, присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів

Відомо, що Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році. Кожного року в цей день в різних країнах проводяться заходи, присвячені підвищенню…

Всеукраїнська конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог конституції України»
Всеукраїнська конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог конституції України»

Кафедра правознавства Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» запрошує науковців, експертів, викладачів та молодих вчених закладів вищої освіти, представників…

Всеукраїнська конференція «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток» (Рівне)
Всеукраїнська конференція «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток» (Рівне)

Рівненський інститут Університету «Україна» запрошує науковців, аспірантів, магістрантів та студентів взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина і…

Фаховий вісник «Проблеми економіки та управління» запрошує до співпраці
Фаховий вісник «Проблеми економіки та управління» запрошує до співпраці

Кафедра менеджменту організацій  інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” запрошує науковців до співпраці в рамках опублікування…

Міжнародна конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми»
Міжнародна конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми»

Міжнародний гуманітарний університет запрошує викладачів, науковців, молодих вчених взяти участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової…

Національний науковий круглий стіл та Всеукраїнська конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції»
Національний науковий круглий стіл та Всеукраїнська конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції»

Громадська організація «Регіональний центр науково-технічного розвитку» спільно з ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» планують провести 26 квітня 2019 року у…

Розпочато прийом статей до Студентського вісника НУВГП
Розпочато прийом статей до Студентського вісника НУВГП

Шановні студенти та керівники наукових гуртків! Нагадуємо, що впродовж навчального року існує можливість подати статті студентів за результатами проведених ними наукових досліджень для публікації у…

Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт до 28-ї річниці Незалежності України
Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт до 28-ї річниці Незалежності України

Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) запрошує талановиту молодь взяти участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт до 28-ї річниці Незалежності України «Новітня історія…

Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку»
Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку»

Відповідно до плану спільних заходів Мінкультури та Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» на 2016-2021 роки, затвердженого 24.03.2016, з метою ознайомлення з…

Міжнародна конференція «Фінансове регулювання зрушень в економіці України»
Міжнародна конференція «Фінансове регулювання зрушень в економіці України»

Кафедра фінансів Мукачівського державного університету запрошує науковців, фахівців, молодих вчених та слухачів магістратури взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції…

Міжнародна конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі»
Міжнародна конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі»

Кафедра комп’ютерних наук Київського національного університету культури і мистецтва запрошує науковців, викладачів, фахівців-практиків, аспірантів  взяти участь у роботі Міжнародної…

Міжнародна конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи»
Міжнародна конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи»

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» запрошує науковців, фахівців, молодих вчених взяти участь у роботі  Міжнародної  науково-практичної  конференції …

Міжнародна студентська конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»
Міжнародна студентська конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує здобувачів вищої освіти взяти участь у ІІ Міжнародній студентській науково – технічній конференції «Природничі…

Міжнародна конференція з економіки для студентів, аспірантів та молодих вчених
Міжнародна конференція з економіки для студентів, аспірантів та молодих вчених

Аналітичний центр «Нова економіка» проводить 23 лютого 2019 року у дистанційному форматі Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів аспірантів та молодих вчених на тему:…

Міжнародна конференція «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»
Міжнародна конференція «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»

Громадська організація «Львівська економічна фундація» запрошує фахівців, молодих науковців взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінанси, аудит та соціальна…

Міжнародна конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»
Міжнародна конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

НУ «Острозька академія»  17-18 травня 2019 року планує провести  Міжнародну наукову конференцію «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу…

Всеукраїнська студентська конференція "Сталий розвиток міст"
Всеукраїнська студентська конференція "Сталий розвиток міст"

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова запрошує студентів взяти участь у роботі ХІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий…

 Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика досліджень і проектування  у будівництві із застосуванням систем автоматизованого проектування»
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика досліджень і проектування у будівництві із застосуванням систем автоматизованого проектування»

Будівельний факультет Брестського державного технічного університету запрошує  зацікавлених науковців, молодих вчених , спеціалістів будівельної галузі до участі   в  Міжнародній…

Міжнародна конференція «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»
Міжнародна конференція «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів, представників підприємницьких структур взяти участь у роботі…

Всеукраїнська конференція «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи»
Всеукраїнська конференція «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи»

Київський економічний науковий центр запрошує науковців, фахівців, молодих учених  взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на…

Всеукраїнська інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності»
Всеукраїнська інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності»

Національний університет «Львівська політехніка» запрошує науковців, молодих вчених, студентів та практиків у сфері публічного управління та адміністрування  взяти участь у роботі ІІ…

Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» запрошує до публікації статей
Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» запрошує до публікації статей

Редколегія  журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва» запрошує докторантів, науковців та молодих вчених до публікації статей у науковому виданні. Мета журналу– це…

Науково-практична конференція економічного спрямування для молодих науковців
Науково-практична конференція економічного спрямування для молодих науковців

Центр економічних досліджень запрошує молодих науковців, аспірантів та студентів взяти участь у Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Перспективні напрями розвитку національної…

"Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету" оголошує набір наукових статей для публікації
"Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету" оголошує набір наукових статей для публікації

Редакція журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» запрошує  всіх бажаючих до публікації наукових статей у Випуску…

Всеукраїнський конкурс з використанням власних мобільних пристроїв у навчальному процесі
Всеукраїнський конкурс з використанням власних мобільних пристроїв у навчальному процесі

Сумський державний університет проводить Всеукраїнський конкурс з використанням власних мобільних пристроїв у навчальному процесі 2018-2019 навчального року. Якщо Ви маєте розробку щодо проведення…

Міжнародна конференція «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток»
Міжнародна конференція «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток»

Громадська організація «Львівська економічна фундація» запрошує молодих науковців, аспірантів та магістрів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес, цифрові…

Міжнародна конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології»
Міжнародна конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології»

 Одеський національний політехнічний університет запрошує науковців, фахівців та молодих вчених взяти участь у роботі 20-ої Міжнародної науково-практичної конференції  «Сучасні…

Міжнародний молодіжний конкурс «StartUp- проект» в рамках реалізації проекту «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» за програмою Erasmus +
Міжнародний молодіжний конкурс «StartUp- проект» в рамках реалізації проекту «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» за програмою Erasmus +

12-14 листопада 2018 рокув рамках реалізації проекту «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» за програмою Еразмус +, Вірменський державний економічний університет (вул.…

Всеукраїнський студентський конкурс  бізнес-проектів «Бізнес-трамплін»
Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проектів «Бізнес-трамплін»

Київський національний торговельно-економічний університет  запрошує активних, талановитих студентів взяти участь у Всеукраїнському студентському конкурсі  бізнес-проектів…

Всеукраїнський конкурс "Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"
Всеукраїнський конкурс "Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Вже четвертий рік кафедра екології навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету проводить Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному…

Реєстрація студентських команд для участі у Всеукраїнському конкурсі LoNG (Look of New Generation/Погляд нового покоління) триває
Реєстрація студентських команд для участі у Всеукраїнському конкурсі LoNG (Look of New Generation/Погляд нового покоління) триває

Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київська бізнес школа, Академія праці, соціальних відносин і туризму за підтримки Мережі глобального договору ООН в Україні проводять…

Студентський стипендіальний конкурс від національного туристичного оператора  «Travel Professional Group»
Студентський стипендіальний конкурс від національного туристичного оператора «Travel Professional Group»

Національний туристичний оператор «Travel Professional Group» запрошує студентів, які навчаються за спеціальністю 242 – Туризм  або  освітніми програмами туристичного…

Міжнародний науковий журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" запрошує до співпраці
Міжнародний науковий журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" запрошує до співпраці

Редакція міжнародного наукового журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва» запрошує фахівців та науковців до співпраці  з метою  публікації результатів досліджень, що…Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку