Набір статей до фахового наукового видання з економічних наук

Набір статей до фахового наукового видання з економічних наук

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» оголошує набір наукових статей до Випуску №37/2019.

Науковий вісник включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України № 455 від 15 квітня 2014 р

Редакція приймає статті до 31 травня 2019 року у наступні рубрики: 
1. Економічна теорія та історія економічної думки. 
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 
3. Економіка та управління національним господарством. 
4. Економіка та управління підприємствами. 
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 
8. Гроші, фінанси і кредит. 
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 
10. Статистика. 
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Для опублікування статті у № 37/2019 на електронну пошту  редакції editor@vestnik-econom.mgu.od.ua необхідно направити:

-  наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

-  інформаційну довідку про автора, заповнену on-line;

-  відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);

-  авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (обсяг реферату має бути не менше 400 слів);

-  відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

 Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок.

Авторські примірники будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 2 серпня 2019 року.

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться в прикріпленому інформаційному листі та на офіційному сайті Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету.

vestnik_econom.mguназад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку