Міжнародна конференція «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин»

Міжнародна конференція «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин»

Львівська економічна фундація запрошує молодих вчених та студентів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин», яка відбудеться у місті Львові 27 квітня 2019 року

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 
Плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національним господарством.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

8. Гроші, фінанси і кредит.

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

10. Статистика.

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Форма участі: дистанційна.

Умови участі в конференції
До 24 квітня 2019 року (включно)бажаючі можуть надіслати на електронну адресу nauka@lef.lviv.ua 
1) тези доповіді українською, російською або англійською мовою (обсяг – не більше 5 сторінок (включно) формату А-4); 
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску
(сплата за участь у конференції здійснюється лише після отримання тезисів доповіді);
3) заповнити анкету учасника на сайті Львівської економічної фундації. 

Збірник тез  буде надісланий усім учасникам на поштову адресу протягом 20 днів після проведення конференції. 

Детальна інформація про захід міститься у прикріпленому файлі.

Inform_lyst_Lviv_2019назад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку