Міжнародна конференція «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»

Міжнародна конференція «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»

Центр фінансово-економічних наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів, представників підприємницьких структур взяти участь у роботі  Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», яка відбудеться 16 лютого 2019 року в м. Полтава.

Наукові секції конференції:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національною економікою.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Національна безпека та оборона в умовах кризових явищ.

6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.

7. Економіка сільського господарства і АПК.

8. Екологічна економіка і сталий розвиток.

9. Енергоефективність економіки.

10. Економіка торгівлі та послуг.

11. Економіка промисловості.

12. Економіка природокористування.

13. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

14. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

15. Інновації та інвестиційна діяльність.

16. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

17. Туризм та готельно-ресторанна справа.

18. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

19. Фінанси, банківська справа, страхування.

20. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

21. Економічна кібернетика.

22. Маркетинг.

23. Менеджмент.

24. Логістика та транспорт.

25. Публічне управління та адміністрування.

26. Правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.

27. Історія та теорія держави та права, філософія права.

28. Конституційне право, муніципальне право, міжнародне публічне право.

29. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право.

30. Господарське право та процес.

31. Трудове право та право соціального забезпечення.

32. Екологічне, земельне та аграрне право.

33. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

34. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія, кримінальний процес, криміналістика.

35. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

 

Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська, казахська.

 Всі учасники конференції отримають:

1) програму конференції (у разі необхідності);

2) сертифікат учасника (у разі необхідності);

3) друкований збірник конференції (у разі необхідності);

4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-

економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua;

5) розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

 Для участі у конференції  необхідно до 16 лютого 2019 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету:

economics.conf@gmail.com або economics.confer@gmail.com

1. Тези.

2. Квитанцію про оплату.

3. Відомості про авторів (скачати по наступному посиланню: http://www.economics.in.ua/2019/01/blog-post.html).

Детальніше ознайомитися з умовами участі та вимогами до оформлення матеріалів конференції можна з інформаційного листа, що додається.

Конф_Економіка, облік, фінанси, управління і правоназад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку