Випуск 1

Випуск 1

ГІДРОТЕХНІКА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИПУСК 1

  Для перегляду повної версії статті (препринт) в електронному вигляді необхідно натиснути 
по прізвищу автора або по назві статті.  

 Обкладинка 

 Титульна сторінка                      Титульная страница                    Front Page               

 

Матеріали збірника наукових праць "Гідротехніка" (Випуск 1) передані до Редакційно-видавничого відділу НУВГП для літературного редагування і друку. 

Автор Назва статті Сторінки
 ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО
Хлапук М. М.,
Безусяк О. В.,
Корнійчук В. І., 
Ярмолаєв О. А.,
Калужний М. К.,
Сидорук В. Д.
 Дослідження пропускної спроможності водозливної греблі ГЕС Сендже на річці Веле в континентальній частині Республіки Екваторіальна Гвінея 3-11
 Стефанишин Д. В.  Про використання законів Гумбеля типу І та Пірсона типу ІІІ при прогнозуванні максимальних витрат води 12-18 
 Щодро О. Є.,
Пилипей М. І.
 Формування і розвиток донних гряд біля берегів гірських річок при наближені динамічної осі потоку 19-25
 Шинкарук Л. А.,
Хлапук М. М.
 Сучасні проблеми гідротехнічного будівництва на річках Українських Карпат і шляхи їх вирішення 26-36 
 Ніколайчук О. М.  Дослідження часу відкриття поплавка-затвора гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком 37-46
 Рижий В. М.  Особливості захисту берегів Дністровського нижнього водосховища в умовах нестаціонарних режимів його роботи 47-55
 Ясінська Л. Р.  Дослідження впливу донних порогів на розмивну спроможність потоку перед ними на передгірських ділянках річок  56-64
МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ ТА БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА В ГІДРОТЕХНІЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ
 Дворкін Л. Й., Безусяк О. В., Кочкарьов Г. В.  Вплив факторів складу на структуру та властивості гіпсопінополістиролбетону  65-72
 Дворкін Л. Й., Житковський В. В.  Підвищення ефективності протиморозних добавок до бетону за рахунок комплексу із суперпластифікатором  73-80
   ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 Орлов В. О.,
Одуд Л. М.
 Застосування вапняно-содового пом’якшення води на пінополістирольних фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду 81-87
 Саблій Л. А.  Нові технології біологічного очищення стічних вод 88-97
 Косінов В. П.  Встановлення оптимального числа робочих насосів для  забезпечення  експлуатаційної надійності системи «насосна станція-водовід» при умові аварії на водоводі 98-104 
 Россінський В. М.  Проблема однозначності вибору раціональних діаметрів напірних трубопроводів та один метод її рішення 105-111
 Грицина О. О.  Реконструкція аеротенків для нітрифікації- денітрифікації господарсько-побутових стічних вод населених пунктів  112-118
 Россінський Р. М.  Очищення стічних вод в діафрагмових електролізерах від іонів важких металів  119-125
 ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
 Клімов С. В.  Застосування дренажних плугів для будівництва дренажу на осушуваних землях  126-132
  ГІДРОТЕХНІЧНІ МЕЛІОРАЦІЇ
 Мороз А. В.,
Волк П. П.,
Рокочинський А. М.
 Порівняльна оцінка різних підходів до обґрунтування параметрів сільськогосподарського дренажу  133-142
 Меддур Ахмед Cалах Еддін  Вплив різних експлуатаційних режимів на роботу краплинних водовипусків «Т-Тape» в лабораторних умовах  143-149
 Приходько Н. В.  Удосконалення технології водорегулювання рисового поля Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах  150-156
 РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Кот І. С. Оцінка впливу господарської діяльності на якість води малих річок Житомирського Полісся 157-163

 

 Відповідальний секретар, канд. техн. наук Россінський В. М.

 назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки