РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 
збірника наукових праць
"ГІДРОТЕХНІКА"

Наказ № 314 від 17. 06. 2014 р.Мошинський В. С., д.с.-г.н., професор, ректор, головний редактор (Національний університет водного господарства та природокористування);
Савіна Н. Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, заступник головного редактора (Національний університет водного господарства та природокористування);
Бабич Є. М., д.т.н., професор, зав. каф. промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (Національний університет водного господарства та природокористування);
Вознюк С. Т., д.с.-г.н., професор, зав. каф. агрохімії, ґрунтознавства та землеробства (Національний університет водного господарства та природокористування);
Гіроль М. М., д.т.н., професор, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки (Національний університет водного господарства та природокористування);
Гринь Ю. І., д.т.н., головний науковий співробітник (Інститут водних проблем і меліорації НААН України);
Гурин В. А., д.т.н., професор, професор кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем (Національний університет водного господарства та природокористування);
Дворкін Л. Й., д.т.н., професор, зав. каф. технології будівельних виробів і матеріалознавства (Національний університет водного господарства та природокористування);
Дворкін О. Л., д.т.н., професор, професор кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства (Національний університет водного господарства та природокористування);
Кір’янов В. М., д.т.н., професор, зав. каф. водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем (Національний університет водного господарства та природокористування);
Клименко М. О., д.с.-г.н., професор, зав. каф. екології (Національний університет водного господарства та природокористування);
Ковальчук В. А., д.т.н., професор, професор кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи (Національний університет водного господарства та природокористування);
Коваленко П. І., д.т.н., професор (Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України);
Кожушко Л. Ф., д.т.н., професор, зав. каф. менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування);
Кравець С. В., д.т.н., професор, зав. каф. будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування);
Найманов А. Я., д.т.н., професор, зав. каф. міського будівництва та господарства Донбаської національної академії будівництва і архітектури;
Орлов В. О., д.т.н., професор, зав. каф. водопостачання, водовідведення та бурової справи (Національний університет водного господарства та природокористування);
Поляков В. Л., д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України;
Пугачов Є. В., д.т.н., професор, професор каф. основ архітектурного проектування, конструювання та графіки (Національний університет водного господарства та природокористування);
Ричков П. А., д. архітектури, професор, зав. каф. архітектури та середовищного дизайну (Національний університет водного господарства та природокористування);
Рокочинський А. М., д.т.н., професор, зав. каф. природооблаштування та гідромеліорацій (Національний університет водного господарства та природокористування);
Ромащенко М. І., д.т.н., академік НААН, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;
Рябенко О. А., д.т.н., професор, зав. каф. гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин (Національний університет водного господарства та природокористування);
Саблій Л. А., д.т.н., професор, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
Сташук В. А., д.т.н., голова Державного агентства водних ресурсів України;
Стефанишин Д. В., д.т.н., професор, професор кафедри гідротехнічного будівництва (Національний університет водного господарства та природокористування);
Ткачук М. М., д.т.н., професор, професор кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем (Національний університет водного господарства та природокористування);
Ткачук О. А., д.т.н., професор, зав. каф. міського будівництва та господарства (Національний університет водного господарства та природокористування);
Филипчук В. Л., д.т.н., професор, зав. каф. охорони праці і безпеки життєдіяльності (Національний університет водного господарства та природокористування);
Хлапук М. М., д.т.н., професор, зав. каф. гідротехнічного будівництва (Національний університет водного господарства та природокористування);
Хоружий П. Д., д.т.н., професор, головний науковий співробітник (Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України);
Хоружий В. П., д.т.н., професор, зав. каф. водовідведення і гідравліки Одеської державної академії будівництва та архітектури;
Щодро О. Є., д.т.н., професор кафедри гідротехнічного будівництва (Національний університет водного господарства та природокористування);
Яцик А. В., д.т.н., професор, директор Українського НДІ водогосподарсько-екологічних проблем НАНУ.

 Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки