Статті, що прийняті до друку в збірник наукових праць «Гідротехніка» (Випуск 1)

Статті, що прийняті до друку в збірник наукових праць «Гідротехніка» (Випуск 1)

Збірник наукових праць «Гідротехніка» (Випуск 1) рекомендований до друку Вченою радою університету (протокол №9 від 31.10.2014 р.).

Рішенням Вченої ради університету видання збірника наукових праць «Гідротехніка» (Випуск 1) приурочене до 100-річчя Національного університету водного господарства та природокористування і 50-річчя Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури.

 

 

№ з/п

Автори

Назва статті

1

Дворкін Л. Й., д.т.н., професор, Житковський В. В., к.т.н., доцент
(НУВГП)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИМОРОЗНИХ ДОБАВОК ДО БЕТОНУ ЗА РАХУНОК КОМПЛЕКСУ ІЗ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРОМ

2

Стефанишин Д.В.д.т.н., професор
(НУВГП)

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ ГУМБЕЛЯ ТИПУ І ТА ПІРСОНА ТИПУ ІІІ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ВОДИ

3

Рижий В. М., керівник групи гідротехнічного відділу (ТОВ «Гідротех-проект», м. Харків), аспірант кафедри гідротехнічних споруд

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ БЕРЕГІВ ДНІСТРОВСЬКОГО НИЖНЬОГО ВОДОСХОВИЩА В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМІВ ЙОГО РОБОТИ

4

Щодро О. Є., д.т.н., професор,
Пилипей М.І., здобувач
(НУВГП)

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ДОННИХ ГРЯД БІЛЯ БЕРЕГІВ ГІРСЬКИХ РІЧОК ПРИ НАБЛИЖЕНІ ДИНАМІЧНОЇ ОСІ ПОТОКУ

5

Саблій Л. А., д.т.н., професор
(НТУУ "КПІ")

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

6

Шинкарук Л. А., к.т.н., доцент,
Хлапук М. М., д.т.н., професор
(НУВГП)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА НА РІЧКАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

7

Клімов С. В., к.т.н., доцент (НУВГП)

ЗАСТОСУВАННЯ ДРЕНАЖНИХ ПЛУГІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРЕНАЖУ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ

8

Дворкін Л. Й., д.т.н., професор,
Безусяк О. В., к.т.н., доцент,
Кочкарьов Г. В., аспірант
(НУВГП)

ВПЛИВ ФАКТОРІВ СКЛАДУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГІПСОПІНОПОЛІСТИРОЛБЕТОНУ

9

Ясінська Л. Р., мол.наук.спів. (НУВГП)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОННИХ ПОРОГІВ НА РОЗМИВНУ СПРОМОЖНІСТЬ ПОТОКУ ПЕРЕД НИМИ НА ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНКАХ РІЧОК

10

Ніколайчук О.М., доцент кафедри гідротехнічного будівництва (НУВГП)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ВІДКРИТТЯ ПОПЛАВКА-ЗАТВОРА ГІДРОАВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ З ПОДОВЖЕНИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

11

Орлов В. О., д.т.н., професор,
Одуд Л. М., аспірант ІI р. н. кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи (НУВГП)

ЗАСТОСУВАННЯ ВАПНЯНО-СОДОВОГО ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ НА ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ ІЗ ЗРОСТАЮЧИМ ШАРОМ ЗАВИСЛОГО ОСАДУ

12

Хлапук М. М., д.т.н., професор,
Безусяк О. В., к.т.н., доцент,
Корнійчук В. І., інженер-гідротехнік,
Ярмолаєв О.А., інженер-гідротехнік (НУВГП),
Калужний М. К., інженер-гідротехнік, технічний директор, 
Сидорук В. Д., головний спеціаліст (DUGLAS ALLIANCE LTD)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОДОЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ ГЕС СЕНДЖЕ НА РІЧЦІ ВЕЛЕ В КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ РЕСПУБЛІКИ ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ

13

Мороз А. В., студент 5 курсу,
Волк П. П.
, к.т.н. ст. викладач,
Рокочинський А. М.,
д.т.н., професор (НУВГП)

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДРЕНАЖУ

14

Косінов В.П., к.т.н., доцент
(НУВГП)

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА РОБОЧИХ НАСОСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ «НАСОСНА СТАНЦІЯ-ВОДОВІД» ПРИ УМОВІ АВАРІЇ НА ВОДОВОДІ

15

Приходько Н. В., аспірант
(НУВГП)

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ РИСОВОГО ПОЛЯ ПРИДУНАЙСЬКИХ РЗС НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ

16

Меддур Ахмед Cалах Еддін, к.т.н., старший викладач (НУВГП)

ВПЛИВ РІЗНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ НА РОБОТУ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ „ T-TAPE ” В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

17

Кот І. С., аспірант
(Житомирський національний агроекологічний університет)

ОЦІНКА ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЯКІСТЬ ВОДИ МАЛИХ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

18

Россінський В. М., к.т.н.,
ст. викладач (НУВГП)

ПРОБЛЕМА ОДНОЗНАЧНОСТІ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ДІАМЕТРІВ НАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ОДИН МЕТОД ЇЇ РІШЕННЯ

 19  Грицина О. О., к.т.н., 
доцент (НУВГП)
 РЕКОНСТРУКЦІЯ АЕРОТЕНКІВ ДЛЯ НІТРИФІКАЦІЇ- ДЕНІТРИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 20  Россінський Р. М.
ст. викладач (НУВГП)
 ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В ДІАФРАГМОВИХ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРАХ ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Відповідальний секретар: Россінський В. М.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки