Склад редакційної колегії збірника
“Студентський вісник НУВГП”Мошинський В. С., д.с.-г.н., професор, ректор НУВГП, головний редактор;

Савіна Н. Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП, заступник головного редактора;

Мамай Л. М., здобувач кафедри екології, завідувач сектору наукової роботи студентів (навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою), відповідальний секретар (studnauka@nuwm.edu.ua);

Валюх А. М., директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;

Герасімов Є. Г., начальник науково-дослідної частини, кандидат технічних наук, доцент;

Клименко М. О., директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Хлапук М. М., директор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування, доктор технічних наук, професор;

Марчук М. М., директор навчально-наукового механічного інституту, кандидат технічних наук, професор;

Макаренко Р. М., директор навчально-наукового інституту будівництва та архітектури, к.т.н., професор;

Тадеєв П. О., директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, доктор педагогічних наук, професор;

Цимбалюк В. І., директор навчально-наукового інституту права, кандидат юридичних наук, професор

Дорошенко О. О., голова Ради молодих вчених, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права);

Грицина О. О., заступник голови Ради молодих вчених, к.т.н, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки (навчально-науковий інститут будівництва та архітектури);

Пінчук О. Л., к.т.н., старший викладач кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем (навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування);

Лук’янчук О. П., к.т.н., доцент, доцент кафедри підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (навчально-науковий механіко-енергетичний інститут);

Глінчук В. М., к.т.н., старший викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства (навчально-науковий автодорожній інститут);

Карпан Т. С., аспірант кафедри транспортних технологій і технічного сервісу (навчально-науковий автодорожній інститут);

Гарбарук Ю. В., аспірант кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки (навчально-науковий інститут будівництва та архітектури);

Шапран С. Ю., аспірант кафедри архітектури та середовищного дизайну (навчально-науковий інститут будівництва та архітектури);

Филипчук Л. В.,  старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій (навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки);

Янчук О. Є., к.т.н, доцент кафедри геодезії та геоінформатики (навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою);

Громаченко К. Ю., к.с.-г.н., доцент кафедри туризму (навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою);

Самолюк Н. М.,  к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права);

Вашай Ю. В., к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права);

Ботвінко-Ботюк О. М., викладач кафедри іноземних мов та українознавства, аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки кафедри практики англійської мови (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права).

 Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки